Tillit byggs av god myndighetsutövning

God myndighetsutövning är viktig för oss skogsägare. I min vardag som företagare förväntar jag mig att myndighetskontakterna ska vara effektiva, rättssäkra och kompetenta, skriver Paul Christensson.

Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.
Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna. FOTO: MARIANNE LINDBERG

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Har just tagit del av ytterligare en nyhetssändning med totalt fokus på coronakrisen. Det är helt otroligt hur fort vår tillvaro ställs på ända. Det som var helt naturligt för några dagar sedan är plötsligt inte möjligt eller önskvärt.

Vi hälsar inte längre i hand, vi slutar att resa, isolerar våra äldre, restaurangbesök är inte självklart, årsmöten blir digitala och så vidare. Det är en förfärlig bild som förmedlas från Italien där det ännu är väsentligt värre än här i Sverige. Vi får innerligt hoppas att de åtgärder vi vidtagit i Sverige kommer att hjälpa oss att hantera situationen på ett bättre sätt.

Vi skogsägare har ju möjligheten att arbeta i skogen och där är sannolikheten för smitta inte så stor. Passa på att röja det område du tänkt på så länge.

En viktig parameter för att ett samhälle ska fungera är att vi har tillit till våra myndigheter. Det kan vi inte minst se i den situation vi befinner oss i nu.

LRF har jobbat med det vi kallat ”God myndighetsutövning” under några år. Vi har gjort undersökningar bland medlemmar för att fånga hur de uppfattar kontakter med olika myndigheter. Vi har tagit fram en mycket bra broschyr som beskriver vad vi menar med god myndighetsutövning, och vi har fört samtal med ett antal myndigheter för att det ska fungera bättre i praktiken.

Min uppfattning är att detta arbete är väldigt viktigt och behöver fortsätta, inte minst med de myndigheter vi skogsägare möter.

Vi har formulerat god myndighetsutövning i fem ledord: bemötande, service, rättssäker, kompetent och effektiv.

I min vardag som företagare uppskattar jag myndighetskontakter som präglas av dessa ledord. När det gäller bemötande har jag själv också ett stort ansvar att förstå våra roller och uppträda korrekt. När det gäller service så förväntar jag mig att om jag levererar rätt underlag vill jag ha snabbt svar och behöver jag fråga om olika saker vill jag få vettig vägledning.

När det gäller rättssäkerhet handlar det om att man bedömer liknande fall på liknande sätt, har lagstöd för sina krav och att man inte hittar på egna tolkningar. När det gäller kompetens är det en fröjd att möta en handläggare som har så bred kunskap att man kan se och ta beslut utifrån en helhet i stället för en detalj. Och när det gäller effektivitet vill jag ha enkla system för redovisning och effektiva möten.

God myndighetsutövning är viktig för oss skogsägare, men också för ett bra samhälle.

Paul Christensson,

Ordförande LRF Skogsägarna

LÄS MER: Barkborremiljonerna välkomnas av LRF Skogsägarna