Tillväxten högprioriteras av Gerth

Gerth Hjalmarssons filosofi är att det alltid ska växa så mycket som möjligt i skogen. En skogsbrukares uppgift är att eliminera alla hinder för tillväxt. Han är en fastighetsutvecklare som inte lämnar något åt slumpen.

Skylt i Gerth Hjalmarssons skog.
Skylt i Gerth Hjalmarssons skog. FOTO: HENRIK DAMMBERG

När Gerth Hjalmarsson visar runt i sin skog i Blackstad utanför Västervik har han skogsbruksplanen tillgänglig i paddan. Varenda en av de cirka 950 skogsavdelningarna har en åtgärdsplan och Gerth ser till att de följs.

– Om man inte hänger med tappar man i produktion. Jag har en tillväxt på ungefär 9000 skogskubikmeter per år. Det är största delen av intäkterna från skogen, säger Gerth Hjalmarsson, när vi stannar till vid en plantering.

Kortsiktighet

Han upplever att det ofta råder ett kortsiktigt tänk i skogsbranschen. Det tittas bara på hur gammal skogen är och hur många avverkningsbara träd det finns.

Själv är han stolt över att ha köpt in några lågproduktiva skogsfastigheter och fått fart på dem. Det kan ha handlat om obrukad inägomark eller eftersatta ungskogar.

– Jag tänker alltid på tillväxt. Alla bestånd oavsett ålder kan förbättras. Det ska växa skog på varje kvadratmeter, säger Gerth Hjalmarsson.

Det är därför fullt logiskt att han anser att röjsågen är det viktigaste redskapet på en gård. Något röjningsberg finns inte på ägorna eftersom en säsongsanställd stadigt jobbar med den biten.

– Jag uppdaterar skogsbruksplanen höst och vår. På våren är vi ikapp. Men över sommaren växer det så mycket att det finns ett röjningsbehov på hösten igen, säger Gerth Hjalmarsson.

Bättre avkastning

Alla ingrepp syftar till att få en bättre avkastning. När det gäller markberedning väljs harvning eller högläggning utifrån markens förutsättningar. Samma tanker gäller vid plantering.

– Jag sätter förädlade plantor. Det finns betydligt billigare plantor. Men vilken är deras härkomst? Man måste ha ett långsiktigt tänkande, säger Gerth Hjalmarsson.

En risk med att arbeta med skog är att man lätt kan skjuta upp en åtgärd. Några månader eller något år hit eller dit gör inte så mycket.

– Det kräver disciplin att tänka produktionsmässigt. Om man tänker att det där ska jag göra själv eller när jag får tid, då finns det risk att man tappar i tillväxt, säger Gerth Hjalmarsson.

Jobbar vidare

Det märks att han njuter av att vistas i sin egen skog, som han känner väl. Han har redan avverkat skiften som han såg sin far plantera i början av 1960-talet. Det finns inga tankar på att gå i pension.

– Planen är att vara spindeln i nätet i 10-20 år till om hälsan tillåter, säger Gerth Hjalmarsson.

Han utesluter inte fler fastighetsinköp om det gynnar arronderingen. Den mark som köpts in har utvecklats. Bostadshusen har sålts ifrån och åkrar har planterats med skog.

– Jag ser mig som en fastighetsutvecklare. Samtidigt värnar jag om det estetiska i skogen. Det ska se bra ut om jag åker ut en kväll eller en söndag för att se hur det växer, säger Gerth Hjalmarsson.