Tio knep som skyddar dig mot GPS-tjuvar

Det är omöjligt att helt förhindra att brott begås. Vill någon absolut stjäla något kommer han eller hon att göra det oavsett hur rigorös säkerheten än är. Men det finns enligt polis och Länsförsäkringar en hel del du faktiskt kan göra som förhoppningsvis får tjuven att ändra sig.

Bra lås, larm och god sensorstyrd belysning kan förhindra att tjuven bryter sig in.
Bra lås, larm och god sensorstyrd belysning kan förhindra att tjuven bryter sig in. FOTO: MOSTPHOTOS

1. Lås in dina saker. Lämna inte traktorn ute på åkern eller på skogsvägar. Skruva loss GPS-antenn och om det är möjligt skärm, samt lås in hemma.

2. Installera kameraövervakning.

3. Installera larm.

4. Se över belysningen. Kanske bör du förbättra belysningen. Välj då sensorstyrd. Tjuvar arbetar ogärna i ljus.

5. Sätt upp vägbom och lås den. Förhindrar att tjuvar tar sig in med bil på din gård.

6. Var uppmärksam på om okända fordon eller personer rör i området. Ring polisen om du ser något misstänkt.

7. DNA-märk maskiner och utrustning och sätt upp dekaler som talar om att du gjort det. Gör det svårare att sälja tjuvgodset. När du DNA-märker, kladda på generöst med märkmedel så att det verkligen syns vid belysning med UV-lampa. Polisen har UV-lampor i sina bilar för att kunna upptäcka stulet och märkt gods. Märkningen ger också tullen en chans att identifiera dina ägodelar om de lämnar landet.

8. Fotografera serienummer. Vikigt att ha till hands när du anmäler stölden till polis, försäkringsbolag och återförsäljare.

9. Lägg in spårsändare. Det ökar möjligheten att återfinna GPS:en.

10. Gör ofta backup. Annars riskerar du att förlora skördedata och underlag för fakturering.

Källa: Polis, försäkringsbolag

LÄS MER: Polisen varnar för traktorligor specialiserade på GPS-stöld