Tomas valde fri trafik trots "fel" färg på roboten

Fri kotrafik med en De Laval-robot – varför inte? Tomas Bengtsson i Tidavad utanför Mariestad tänkte utanför ramarna när han för fem år sedan skaffade nytt stall och han belönades med landets högsta produktion.

Som 21-åring återstartade Tomas Bengtsson den mjölkproduktion på Fogdegården som hans far och farfar hade avvecklat i slutet av 1960-talet. Men efter dryga tio år med uppbunden besättning ställdes han inför ett vägval.

Om han skulle fortsätta var det nytt stall med robotdrift som gällde. Alternativen var konventionell produktion med två robotar eller ekologisk med en robot. Kalkylen pekade entydigt på det senare och det var bara att slänga alla ekotvivel åt sidan.

Ställde om allt direkt

– Så jag gjorde alla omställningar man kan göra på en gång. De tre första dagarna med robot var vi fyra-fem man som jobbade i stort sett dygnet runt, minns Tomas.

Under några år hade han åkt på studiebesök, tittat på olika stallösningar och funderat. Han fastnade för något som på den tiden ansågs oförenligt; De Laval-robot med fri kotrafik. "Den blåa" marknadsfördes nämligen med argumentet att dess grindar tryckte igenom fler kor och därmed ökade produktionen medan fri trafik har varit sammanbunden med den röda konkurrenten.

– Fri trafik är mycket trevligare för djuren och man slipper en massa grindar som slår. Men att säga det 2009 till en De Laval-försäljare...

Bäst i landet

Så fick det ändå bli och Tomas Bengtsson behöver inte ångra sig. Efter att ha varit nere och vänt på 9 300 kilo ECM låg produktionen förra året på 10 600 kilo vilket var mer än vad den uppbundna konventionella besättningen någonsin mjölkade.

De diplom från tvåtonsklubben som hänger bakom fikabordet skulle i princip kunna vara så många att de täckte hela väggen. Sett över hela året ligger dygnsproduktionen på 2,3 ton och när Land Lantbruk är på besök har de senaste sju dagarna gett ett snitt på 2 539 kilo.

Med sådana siffror är Fogdegården är bäst i landet bland De Laval-stallen med fri trafik, de konventionella inräknade.

– Två ton bör alla klara, annars är de fel ute. Det handlar mycket om fasta rutiner och en fingertoppskänsla när det gäller utfodringen, säger Tomas Bengtsson.

Tar emot studiebesök

Numera är det i stället hans stall som får ta emot studiebesök från när och fjärran. Ungefär hälften av alla De Laval-stall byggs i dag med fri trafik och Tomas var pionjären.

Trots att gården levererar till Falköpings Mejeri och därmed får något bättre betalt än Arlagårdar tappade man 500 000 kronor i intäkter 2015 jämfört med året innan. Ändå var resultatet på slutraden detsamma.

– Jag har fått skruva på lite av varje. Jag har förhandlat ned räntorna och skjutit på en del investeringar. Sedan har vi fått ut 150 000 kronor mer på slakten, berättar Tomas Bengtsson.

Den framtida generationsväxlingen är redan på gång. Äldste sonen Simon, 16, har hjälpt till sedan barnsben och börjar till hösten på naturbruksgymnasiet Sötåsen. 

undefined

undefined