Tomma ord om rättvisa förutsättningar

De bra saker som regeringen har gjortför lantbruket har nästan alltid varit följden av att oppositionen har tryckt på och regeringen har gett efter, skriver Sverigedemokraterna.

Det finns en öppning i Bryssel om en möjlighet att ge stöd för mjölkkor som måste gå ute på bete.
Det finns en öppning i Bryssel om en möjlighet att ge stöd för mjölkkor som måste gå ute på bete. FOTO: CECILIA PERSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik till Socialdemokraternas debattartikel "Vi vill mer med det svenska jord- och skogsbruket".

Det går inte att först straffbeskatta lantbrukarna och sedan prata om att de ska ha rättvisa förutsättningar. Krisstöden behövs, men de behövs för att den förda politiken inte är bra. Svenskt jordbruks konkurrensförmåga är för låg för att kostnadsläget är för högt, långtgående svenska särkrav inte kompenseras ekonomiskt och regelkrånglet är på en skadlig nivå.

Kostnadsläget behöver inte vara så högt. Justera bränsleskattenivåerna till dansk nivå permanent, sänk reduktionsplikten, elskatten och arbetsgivaravgifterna samt öka medfinansieringen i stödsystemet med en miljard så att Livsmedelsstrategin kan genomföras.

De höga djurskyddskraven måste inte vara okompenserade. Det fanns en öppning i förhandlingarna i Bryssel om att få möjligheten att ge stöd till djurskyddsåtgärder som krävs i nationell lagstiftning, såsom att mjölkkor måste gå ute på bete. Sverige hade chansen, men regeringen sade nej, när motkravet var att medlemsstater ska kunna ge stöd även när de går före med miljökrav. SD ville att Sverige skulle gå med på det, men lyckades inte samla en majoritet. Det handlar ju bara om ersättning för merkostnader och skulle bli aktuellt endast om medlemsstaten har strängare krav än andra medlemsstater.

De bra saker som regeringen har gjort för lantbruket har nästan alltid varit följden av att oppositionen har tryckt på och regeringen har gett efter. För krisstödet fanns stor uppslutning i Finansutskottet hos oppositionen innan Socialdemokraterna och Centern gick ut med en presskonferens om ”överenskommelsen”. Ursprungsmärkning har vi oppositionspartier motionerat om i många år.

Regeringens generationsväxlingspolitik är ensidig. Man kan inte lösa allt med stöd. Bland annat högre lönsamhet och en politik för den sociala situationen måste också finnas för att generationsskiften ska fungera bättre.

I socialdemokraternas debattartikel aviserar de ett nytt stöd för biodrivmedelproduktion. Det finns en risk med att göra svenskt jordbruk och produktionen av insatsmedel ännu mer stödberoende. Det kan bli ett känsligt system som blir beroende av fler krisstöd. Det finns även en risk med att ställa fler krav på de svenska jordbrukarna. Sverige bör gå i motsatt riktning och då handlar det om att rensa i de politiska ambitionerna.

Martin Kinnunen, gruppledare i Miljö- och jordbruksutskott (SD)

Staffan Eklöf, ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet (SD)

LÄS MER: Centern garant för en oenig regering

LÄS MER: Vi är enda garanten för Sveriges gröna motor