Lantmännen går in med kraftfullt krispaket

I dag, fredag, presenterar Lantmännen ett åtgärdspaket på en kvarts miljard för att förbättra läget för sina medlemmar - Sveriges lantbrukare. Förhoppningen är minskat bortfall och en positiv signal som kan påverka andra aktörer.

Med ett rejält krispaket hoppas Lantmännen hjälpa de hårt drabbade lantbruksföretagen och mildra torkans negativa effekter.
Med ett rejält krispaket hoppas Lantmännen hjälpa de hårt drabbade lantbruksföretagen och mildra torkans negativa effekter.

– Det är en ansenlig summa om man sätter det i relation till vad Sveriges regering stöttar med. Vi använder den muskeln att vi är ett kooperativt företag och paketet visar vikten av bondeägda företag i landet, säger Per Lindahl Lantmännens styrelseordförande.

Extra återbäring

För att finansiera åtgärdspaketet avstår Lantmännen dels intjänade vinstmedel och dels kommer en del att påverka årets resultat.

– Vi har diskuterat och prioriterar pengar som kommer ut i kontanter. Torkan har drabbat hela Sverige och påverkar alla lantbrukare på ett eller annat sätt. Det gör det ju så mycket större, men det har också gjort det lättare att göra en generell insats.

Genom ett antal extraordinära åtgärder kommer Lantmännens medlemmar få ta del av ett totalt värde på uppskattningsvis 220 miljoner kronor. Det kommer bland annat att ske i form av en extra återbäring och efterlikvid på två procent baserat på handeln med Lantmännen Lantbruk Sverige under årets första åtta månader, samt extra rabatt och tillägg på två procent på handel med Lantmännen Lantbruk Sverige under resten av året.

”Måste lyfta blicken in i 2019”

Utbetalningen görs i två steg; dels i september i år och dels i början av 2019.

Förutom att Lantmännen vill förbättra läget för sina medlemmar genom förbättrad likviditet tror Per Lindahl att åtgärdspaketet kan ha en psykologisk effekt - att orka se framåt.

– I grunden är 2018 ett förlorat år, men nu måste vi lyfta blicken in i 2019. Vi måste få en positiv tro och se möjligheter.

”Får ta det onda med det goda”

Krisen i det svenska lantbruket påverkar även livsmedelsbranschen. Sverige riskerar i år att bli nettoimportör istället för nettoexportör av spannmål och som en konsekvens av foderbristen behöver djur slaktas i förtid, vilket kan leda till brist på svenskt kött på längre sikt.

Per Lindahl hoppas att torkan kan väcka en större medvetenhet om sårbarheten i samhället och faktorer vi inte kan påverka.

– Vi får ta det goda med det onda. Det är positivt för framtiden med en större förståelse för lantbrukets roll i samhället, och hela värdekedjan från lantbruk och industri till konsumenter och livsmedelshandel.

LÄS MER: Jordbruksverket får i uppdrag att utforma krispaketet