Torkan tär hårt på lantbrukarna

Skördarna torkar bort, djurbesättningar skickas till slakt på grund av foderbrist och den enskilda lantbrukarens ekonomi är i gungning och i värsta fall raseras hela livsverk. En konsekvens av detta är att många lantbrukare mår oerhört dåligt.

Anders Drottja är krisberedskapsansvarig på LRF och uppmanar lantbrukare att stötta och tala med varandra.
Anders Drottja är krisberedskapsansvarig på LRF och uppmanar lantbrukare att stötta och tala med varandra. FOTO: ANN LINDÉN

Redan för ett par veckor sedan fanns tydliga signaler om att lantbrukare i hela landet kände sig deprimerade över torkans konsekvenser. Det berättar Anders Drottja, som är krisberedskapsansvarig på LRF och samordnare av kommun- och omsorgsgrupperna. Mycket av oron handlar om hur fodret ska räcka till djuren i vinter.

– Vi uppmanar folk att tala med varandra och att läsa mellan raderna. För det är väldigt många som mår dåligt, säger Ander Drottja.

Omsorgsgrupper kan hjälpa

För att stötta och ge råd har LRF på sin hemsida lagt ut senaste information om torkan. I grund och botten är det samma information som lades ut förra året som också var torrt - fram till skörden då regnet plötsligt vräkte ner.

För den som upplever att världen nu rasat samman, eller bara känner ett behov av att få ventilera sin oro finns LRF:s omsorgsgrupper. De arbetar med den är typen av frågor på lite olika sätt beroende på region, men har det gemensamt att de är där för att stötta medlemmarna och ge råd om vart de kan vända sig med sina problem.

Lågt intresse

Bondekompisverksamhet, det vill säga en lantbrukarversion av jourhavande kompis som går att ringa, finns hos åtskilliga av regionerna. Trots beredskapen tycks intresset för att höra av sig till omsorgsgrupperna/bondekompisarna vara litet, för att inte säga obefintligt, åtminstone än så länge. Land Lantbruk har ringt runt till flera olika regioners omsorgsgrupper och inte en enda av den dem vi talat med har fått något samtal från nedstämda lantbrukare.

"Läs mellan raderna"

Anders Drottja vill uppmana människor att vara uppmärksamma på varandra.

– Vi är lite oroliga för det är väldigt sällan den som har stora behov hör av sig. Så det är viktigt att läsa mellan raderna; grannen säger att det är okej, men det är inte okej för det brukar se ut så här och så här på hans gård. Grannarna kan då höra av sig till omsorgsgruppen om någon har svårt att ta kontakt.

"Inte stark ensam"

Omsorgsgruppen i Skåne har Sveriges kanske enda bondepräst. Hon heter Maylis Persson och är väl medveten om att många har det tufft just nu, även om ingen hört av sig till henne än.

– Det viktigaste är att vi pratar och tar kontakt med varandra. På omsorgsgrupperna finns personer som kan det här med psykisk ohälsa. Det är också viktigt att ta kontakt med sin bank i ett tidigt stadium och undvika att sitta hemma och vara deppig. Då kan det vara svårt att se möjligheterna. Man är inte stark ensam, alla är utsatta och befinner sig i samma situation. Vi måste hitta goda lösningar tillsammans.

Ordnar mötesplatser

Flera regioner ute i landet anordnar arrangemang för att medlemmar ska få möjlighet att träffas och umgås och prata av sig. LRF Mälardalen höll till exempel en grillkväll för sina medlemmar och bjöd då in representanter för banker som kunde berätta om hur de ser på situationen och vad de kan göra för att hjälpa till.

"Bonnaluncher" uppskattade

Anki Carlsson arbetar med krisberedskap på LRF Sydost och vill också framhålla vikten av att underlätta för samtal mellan människor. Ett exempel hon ger är "bonnaluncher" som är ett mycket uppskattat evenemang som hålls i inne i centrala Ljungby en gång i månaden. De medlemmar som vill samlas för att äta lunch och får möjlighet att prata med varandra. Tankar finns på att göra dessa bonnaluncher mer frekventa just för att ge fler möjligheter att träffas och samtala.

LRF:s hemsida kan du hitta vidare till omsorgsgruppen i regionerna.