Tråkigt att SVT blir part i skogsdebatten

Skogen har seglat upp som en hetare politisk fråga än någonsin. Det är tråkigt att public service-företaget SVT gör sig till part i den debatten, skriver Ester Hertegård.

Det kan vara en slump att SVTs serie om skogen publiceras med denna vinkling just i höst, men i så fall är det en olycklig sådan, skriver Ester Hertegård.
Det kan vara en slump att SVTs serie om skogen publiceras med denna vinkling just i höst, men i så fall är det en olycklig sådan, skriver Ester Hertegård.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

När alla delar i SVTs serie ”Slaget om skogen” sänts var det inte bara intresseorganisationer och ledarsidor som var upprörda över partiskheten och vinklingarna. Naturvårdsverket gick ut och klargjorde att man i programmet dubbelräknade skogsindustrins koldioxidutsläpp, vilket är minst sagt missvisande. Skogsstyrelsen påpekade att man i grafer som visas siffertrixar med underlag från dem, och därmed ger illusionen av att det kommer att bli brist på avverkningsbar skog i framtiden. Artdatabanken lät meddela att det inte finns något underlag för att som programmet gör hävda att arealen naturskog på 1930-talet var långt mer utbredd än den är nu.

Kritiken från tunga forskningsinstitut lät heller inte vänta på sig. SLUs fakultet för skogsvetenskap ifrågasätter skarpt tyngden man ger en forskningsrapport som för något år sedan publicerades i Nature, som genom att titta på satellitbilder dragit slutsatsen att svensk skog avverkas i långt högre omfattning än vad som rapporteras officiellt. Studien har kritiserats och följts upp av andra studier som i efterhand ger den relativt låg relevans.

Detta är bara ett urval av alla de kvalificerade invändningarna mot seriens faktaunderlag. Trots denna nästan unikt experttunga kritikerstorm verkar SVT ta det hela med ro och hänvisar till att det finns forskning åt båda håll i skogsfrågan.

Det stämmer att det finns skogsforskare som kommer fram till olika slutsatser om huruvida skogen ska stå orörd eller brukas, men det legitimerar inte snedvridandet av fakta på det sätt som görs i TV-serien. I lite drygt tre timmars material ges en tydlig bild av att den ”riktiga” skogen är på väg bort, och att samhället borde göra allt i sin makt för att stoppa fler avverkningar. Det sägs inte bara genom den fakta som väljs ut, utan också med bildspråk, musik och dramaturgi vilket tillsammans ger ett kraftfullt inlägg i debatten. Det är inte helt klockrent, minst sagt, att som skattefinansierad redaktion med folkbildningsansats göra ett så partiskt inlägg.

Skogen har seglat upp som en hetare politisk fråga än någonsin. I förra veckan gick ett av språkrören för Miljöpartiets ungdomsförbund, Aida Badeli, ut i Dagens Nyheter och menade att MP borde bryta sig ur regeringen. Hon motiverade det med hur Socialdemokraterna skött skogsfrågan. Senare i höst väntar politiska beslut som påverkar skogsbruket både nationellt och på EU-nivå.

Det kan vara en slump att SVTs serie om skogen publicerades med just denna vinkling just denna höst, men en olycklig sådan i så fall.

LÄS MER: Mitt förtroende för SVT har skadats på djupet

LÄS MER: Ett slag i magen på familjeskogsbruket