Träkläder ska vända trenden

När tidningspappret ger vika siktar skogsindustrin på nya råvarumarknader. På Södra Cells massafabrik i Mörrum omvandlas småländska och blekingska björkskogar till kläder.

Björkved blir till skira sommarklänningar och frasiga kavajfoder på Södras massafabrik i Blekinge. När Skogsland besöker bruket i Mörrum har det gått ett år sedan storsatsningen på textilmassa drog igång. Det har varit en del inkörningsproblem för att lära sig hantera det nya materialet men annars har projektet gått över förväntan, säger Annica Larsson Ahlstedt, utvecklingschef på Södra Cell.

– Jag tycker att det har gått fantastiskt bra. Utvecklingen har gått mycket snabbare än vad vi vågade hoppas på. Vi har tagit fram en helt ny produkt som nu finns att köpa på marknaden.

Textilmassan som produceras i Mörrum säljs vidare till textilfabriker i Asien, som löser upp fibrerna och spinner viskostyg av de tunna trådarna. Södra ser en stor utvecklingspotential på området när tidningspappret sviker - tillväxten för textilmassa ligger på sju procent vilket är högre än de konkurrerande materialen, bomull och syntes. Målet var också att Södra Cell skulle producera 50 000 ton på ett år, men redan nu har 100 000 ton textilmassa tillverkats. Att det blev fabriken i Mörrum som byggdes om för att producera massa av björk till viskos beror på att fabriken redan hade två linor och tog emot lövträd i området.

– Nu vill vi förbättra kvaliteten och få upp volymen. Förut var det vår svaghet att vi hade två linor, nu har det plötsligt blivit vår styrka, säger Stefan Sandberg, platschef på Södra Cell.

En av fabrikens två produktionslinjer gjordes om för att tillverka dissolvingmassa av björkträ. På den andra linjen tillverkas fortfarande pappersmassa av barrträd. De färdiga massaprodukterna ser lika ut för blotta ögat, men där slutar likheterna.

Barrträden har bland annat långa kedjor som gör pappret starkt. Björkens fibrer är bland annat kortare, vilket gör att det lämpar sig för textiltillverkning, berättar Annica Larsson Ahlstedt.

I processen tas både lignin (träets klister) och hartser (olika safter) bort. Massan kokas med lut och träets lignin och hartser tvättas bort under processen.

Viskosen har också ett smutsigt förflutet på grund av de giftiga kemikalier som förr användes för att lösa upp fibrerna med. Nu vill Södra att materialet ska förknippas med hållbart skogsbruk med låg miljöpåverkan. Förutom kläder kan massan dessutom användas i olika livsmedelsprodukter som ketchup, korvskinn, glass och blåbärssoppa.