Trendbrott för biobränsle: priserna förväntas stiga

Priserna på biobränsle kan vara på väg upp. Torka och minskad produktion i kombination med ökad efterfrågan inom skogsindustri och energiproduktion kan bryta pristrenden.

Skogsproduktionen är i gång igen, men under sommaren stod den stilla på grund torkan.
Skogsproduktionen är i gång igen, men under sommaren stod den stilla på grund torkan. FOTO: LARS VERNERSSON

De senaste sju åren har priserna på skogsbränslen gått nedåt. Toppåren runt 2011 fick skogsägare en bra bit över 210 kronor megawattimmen för skogsbränsle. De senaste åren har priset legat kring 180 kronor.

"Forsatt ansträngt"

Men nu kan trenden vara bruten. Torkan och produktionsstoppen i skogen har minskat möjligheten att fylla på redan låga lagernivåer.

– Vi tror att det finns anledning att fundera kring prisutvecklingen på biobränslen i höst. Och även att vidta åtgärder, säger Gustav Melin, vd på Svebio.

– Det var tajt med bränsleförsörjningen på vårvintern. Först regnade det på hösten och sen blev det kallt väldigt länge på våren. Och i och med den torra sommaren är vår bedömning att det är fortsatt ansträngt på biobränslemarknaden. 

Fördel för biobränsle

Gustav Melin påpekar att behovet av skogsbränslen kan öka ordentligt i framtiden. Fortum kräver stora volymer till sin nya gigantiska biobränsleanläggning i Värtan utanför Stockholm samtidigt som Danmark och Finland lägger om mycket stora anläggningar till energiproduktion med skogsbränsle. Det gör att fördelen för biobränsleleverantörer ökar. 

– Det är bra om det pendlar lite på marknaden. Det är bättre än om den som säljer inte alltid måste stå med mössan i hand och ta vad som erbjuds. 

Fakta: Fjärrvärme

Enligt Energimyndighetens kortsiktsprognos för sommaren 2018 uppgick den totala fjärrvärmeanvändningen i Sverige till knappt 60 terawattimmar. Den förväntas öka till 63 terawattimmar fram till 2021. Produktionen bedöms framför allt vara baserad på biobränsle och avfall. 

Den totala inhemska användningen av biobränslen var under 2017 131 terawattimmar. Den förväntas öka till med några terawattimmar per år för att hamna på 138 terawattimmar 2021. 

"Agera snart"

Enligt Svebio kan det behövas göra rena bränsleavverkningar i skogen och då använda skog som inte är så bra för massa eller timmer.

– Vi är inne på att arrangera en dag eller ett möte där vi ska försöka förstå läget bättre. Ska man ut och agera måste man göra det ganska snart om vi ska säkra ett bra läge i vinter.

Produktion stått stilla

På Södra skogsägarna tror man också att det kommer att bli en brist på trädbränslen den närmsta framtiden. All skogsproduktion har stått stilla på Södra de senaste tre veckorna och det påverkar tillgången på skogsbränsle.

– Jag har precis ställt frågan om tillgången på skogsflis, eller grot, ute i vår verksamhet. Vår bedömning är att tillgången kommer att minska under hösten, säger Håkan Edh, biobränslechef på Södra. 

Nu full produktion

Södra har fortsatt att producera mycket skogsflis, när många andra skogsbolag helt har lagt av med hanteringen av grot. De har till och med ökat produktionen de senaste åren. Men torkan och brandrisken har tillfälligt satt stopp. Där man kunnat avverka har torkan haft fördelen att man behövt lägga mindre ris under maskinerna för att minska markskador. 

– Om det kompenserar för tappet är vi väldigt tveksamma till. Tillgången på virke till sågverken har också blivit mindre med alla produktionsstopp. Det har gjort att även biprodukter som används i energiproduktionen minskar. 

– Men nu kör vi med full produktion i skogen och vi hoppas att vi kan arbeta ikapp den tillfälliga bristen på virke och skogsflis.