Tungmetaller stoppar kinesiskt lantbruk

Miljöförstöringen slår hårt mot Kinas lantbruk. Mer än 3,3 miljoner hektar åkermark är så förgiftad av bland annat tungmetaller att myndigheterna stoppar fortsatt odling.

Hälsoriskerna med att odla är helt enkelt för stora, enligt Wang Shiyuan, viceminister för mark- och resursanvändning, som alltså förbjudit fortsatt odling.

3,3 miljoner hektar är mer än hela den svenska åkerarealen och de miljöeffekter som avslöjas, till exempel mycket höga halter av kadmium, sägs vara en effekt av Kinas snabba, men starkt miljöpåverkande industriutveckling. En stor del av de förstörda jordarna ligger i områden med omfattande tung metallindustri.

Eftersom landets livsmedelsförsörjning pekas ut som en avgörande framtidsfråga satsar myndigheterna för att minska markförstöringen. Enligt Wang Shiyuan genomförs de kommande åren miljardsatsningar för att försöka lindra problemen. En möjlighet är att plantera skog eller odla industrigrödor på den mark som inte längre får användas för livsmedelsproduktion.

Kina har under senare år drabbats av en rad livsmedelsskandaler och odlingsförbudet kan ses som ett led i att minska risken för nya förgiftningsfall. Landet dras med allt mer omfattande miljöproblem vilket även lett till protester från lantbrukare som sett sina vattenkällor bli förgiftade. Hur många lantbrukare som påverkas av det nu utfärdade odlingsförbudet är oklart.

Kina har mer än 130 miljoner hektar åkermark och är ett av världens största livsmedelsproducerande länder.