Tusentals prover ska tas efter CWD-fall

Övervakningen av CWD ska utökas i de områden två sjuka älgkor upptäcktes i våras. Prov ska tas från skjutna djur i älgjakten och från renslakten.

Över 4 000 renar ska provtas.
Över 4 000 renar ska provtas. FOTO: MOSTPHOTOS

I våras upptäcktes sjukdomen Chronic Wasting Disease (CWD) hos två äldre älgkor i Arjeplog respektive Arvidsjaur. Nu ska en utökad provtagning ske i området, utöver den generella övervakningen som EU har beslutat om i sex medlemsstater.

– När ett fall av CWD påvisas inom EU:s program ska provtagningen utökas i området där man har hittat sjukdomen. Fler prover ger bättre underlag för att bedöma sjukdomens utbredning i området och den eventuella smittsamheten. Därför finns det krav i EU-lagstiftningen på utökad provtagning vid fynd av CWD, säger Maria Cedersmyg på Jordbruksverket.

Inte smittsam

Enligt Jordbruksverket verkar det som att den CWD som hittats Sverige inte är den smittsamma varianten, sjukdomen kan även uppstå hos äldre djur spontant. Mer provtagning väntas kunna ge ett bättre underlag för att undersöka smittsamheten.

Fakta: CWD

CWD, som också kallas avmagringssjuka, är en allvarlig prionsjukdom av typen transmissibel spongiform encefalopati (TSE) som drabbar det centrala nervsystemet hos hjortdjur.

Den kännetecknas av förändringar i hjärnan till följd av ansamling av defekta, smittsamma proteiner. Inkubationstiden är minst ett år.

De mest framträdande symtomen är avmagring, beteendeförändringar och rörelsestörningar som ökar över tid. Sjukdomen är dödlig.

Sjukdomen kan smitta vid direktkontakt mellan djur, men även indirekt genom att sjuka djur utsöndrar smittämnet i saliv, urin och avföring som sedan förorenar foder, vatten och jord.

Smittan kan överleva mycket lång tid i miljön.

Det finns flera varianter av TSE-sjukdomar hos både djur och människa.

CWD har inte konstaterats på människa, men rekommendationen är att man inte äter kött från djur med påvisad CWD.

Jordbruksverket

Äldre än ett år

Den utökade provtagningen i de älgskötselområden där de sjuka älgarna hittades ska omfatta älg och ren, och då de älgar som är äldre än ett år och skjuts i älgjakten 2019-2020. Dessutom ska prover tas från drygt 4 400 renar, och av dessa ska 1 480 komma från renar som slaktas under slaktsäsongen 2019-2020 från samma område.

Staten underlättar

Provtagningen kommer att bli ett extra moment i slakten och för att underlätta provtagningen kommer Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att tillhandahålla provtagningsmaterial, Jordbruksverket kommer att stå för utbildning av provtagare, och man ser över möjligheterna att hjälpa samebyarna med logistik och kylförvaring av slaktkropparna i väntan på provsvar.

Därtill kommer möjligheten att ansöka om ersättning för eventuella extra kostnader som uppstår på grund av provtagningen finnas.

”Kontakta SVA"

Parallellt med dessa insatser fortsätter den generella provtagningen i hela landet av älg, ren, kronhjort och rådjur i EU:s övervakningsprogram för CWD, fram till och med 2020. Här ska alla djur som visar tecken på sjukdom, hittas döda eller som avlivas eller dör på grund av trafikolycka, provtas i hela landet.

– Här är vi fortsatt beroende av allmänhetens hjälp. Vi ber den som träffar på ett riskdjur att kontakta SVA för information om provtagning, säger Maria Cedersmyg.

Läs mer: CWD misstänks hos älg i Norrland

Nytt fall av älgsjukdom i Norrbotten

EU tar krafttag mot CWD