Två dödsolyckor med ensilagebalar på kort tid

Under de två sista månaderna förra året skedde två dödsolyckor då lantbrukare fick ensilagebalar över sig. Arbetsutvecklare Stefan Wistrand på Säker Arbetsmiljö Sverige ger sin syn på händelserna och sina rekommendationer.

Stefan Wistrand rekommenderar att man använder minst två spjut när man lyfter ensilagebalarna.
Stefan Wistrand rekommenderar att man använder minst två spjut när man lyfter ensilagebalarna. FOTO: ISTOCK

Enligt arbetsmiljöverkets statistik skedde totalt 6 arbetsolyckor med dödlig utgång inom lantbruket under 2017.

På nyårsafton skedde dessutom ytterligare en dödsolycka inom lantbruket då en man fick en ensilagebal över sig.

LÄS MER: Lantbrukare omkom på gård i Västergötland

Anmärkningsvärt med två fall under kort tid

Fallet är det andra på bara ett par månader då en man avlider efter att fått en ensilagebal över sig. I november förra året dog en man, också i Västra Götaland, när ensilagebalen han hanterade exploderade över honom.

– Det är anmärkningsvärt att det sker två sådana här olyckor under så kort tid. Vad jag vet så är det inte så vanligt, säger Stefan Wistrand, arbetsutvecklare inom föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige som arbetar med arbetsmiljö inom jordbruk, skogsbruk och entreprenad.

Kan ha påverkats av regnet

Stefan Wistrand arbetar delvis själv inom lantbruket och han har funderat på hur det kommer sig att två olyckor med ensilagebalar sker nu i höst.

– Risken är ju större när man har en lägre TS-halt* i ensilaget, vilket man får om det regnar när man tar in skörden, och eftersom vi haft en regning höst skulle det ha kunnat påverka, säger han även om han poängterar att han inte känner till detaljerna i de specifika fallen.

LÄS OCKSÅ: Så blir traktorer säkrare i trafiken

Rekommenderar två spjut

Stefan Wistrands generella rekommendation när man som lantbrukare hanterar ensilagebalarna är att man använder sig av minst två spjut när man lyfter dem och att man är noga med att sticka in spjuten så att balen är balanserad, för att den inte ska vippa runt och riskera att falla.

– Har man till exempel bara ett spjut när man lyfter balen och placerar för långt ifrån centrum blir det för lite gräs som kan hålla upp balen och den riskerar att haverera, säger han.

Viktigt hur man staplar balarna

Han rekommenderar också att man är väldigt noga med hur man staplar balarna, speciellt när balarna innehåller mycket fukt.

– Är det ensilagebalar med låg TS-halt så bör man inte stapla fler än två balar på varandra, säger han.

Fler rekommendationer från Säker Arbetsmiljö Sverige är att inte ha alltför kort strålängd – ju kortare ju mindre stabil blir balen, att skära bort plasten när balen är på marken, att ta bort nätet när balen är över en foderhäck och att köra med balen så lågt som möjligt med traktorn eller frontlastaren.

Saknar ordentliga utredningar

Enligt Arbetsmiljöverket är dödsolyckorna inom jordbruk, jakt och skogsbruk högre än i någon annan industri. Trots det upplever Stefan Wistrand att man inte prioriterar arbetsmiljön inom jordbruket.

– Ja, det är sällan som man gör en ordentlig utredning av de fall som sker trots att jordbruket sår för en så stor andel av olyckorna, säger han.

*Låg TS-halt innebär att ensilaget är fuktigt medan en hög halt innebär ett torrt ensilage. Ju fuktigare ensilaget är, desto mer vatten innehåller balen och desto tyngre blir balen. En bal tung bal är farligare att hantera, både med traktor och med handkraft.

Antal dödsolyckor inom lantbruket:

2016: 5

2015: 6

2014: 6

Källa: Arbetsmiljöverket

LÄS OCKSÅ: Högre rehabkrav – men det finns bidrag