Tydlig nisch och hög lägstanivå en framgångsfaktor

Orangutang betyder skogsmänniska. Det stämmer väl in på Magnus Olofsson och de han omger sig med i företaget Orangutang Skog & Naturvård AB. När människorna och maskinerna har gjort sitt jobb och lämnat trakten ska inte spåren efter dem synas.

Nominerad till Årets Spjutspetsföretag 2021, finalist nummer 5

Det är drygt 10 år sedan Magnus Olofsson startade sitt skogsföretag i Östersund i Jämtland. Nu har han en kompanjon, Sebastian Ackér, och det är 16 anställda i företaget. Två stora kunder är Gällö Skog AB och SCA Skog AB, dessutom kommer det in jobb från andra uppdragsgivare i en jämn ström. Företaget är eftertraktat både av de som vill ha jobbet gjort och de som vill jobba hos dem.

– Vi väljer att ha hög lägstanivå i allt vi gör. Ska vi ligga kvar där måste vi klara av att behålla förare och kompetens. Det är en ekonomisk utmaning för skogsbranschen att övervintra personalen, december till och med mars har vi få uppdrag. Om vi skulle vinstoptimera skulle vi bara ha säsongsanställda, men vi har valt att ha helårsanställningar. Personalen är vår viktigaste resurs, säger Magnus Olofsson.

Orangutang Skog & naturvård AB

Ägare: Magnus Olofsson (75 procent), Sebastian Ackér (25 procent)

Verksamhet: Inventering, planering, taxering, naturvärdesbedömningar och avverkning av fastigheter med inriktning mot kontinuitetsskogsbruk och naturvård

Personal: 16 heltidsanställda. Tre avverkningslag, från gallring till slutavverkning.

Affärsidé: Nischar in sig på alternativa skötselmetoder. Hög lägstanivå "lite dyrare mycket bättre".

Övrigt: Orangutang betyder skogsmänniska. Det kommer från det malajiska och indonesiska uttrycket Orang Hutan.

Framtidsplan: Att investera i en snabblåsbil. Timmer och gruskörning som kommer att köras på enkelskift

6 tips för att lyckas som entreprenör

Håll på med det du är intresserad av. Då blir det bra!

Bygg ett team av dina medarbetare. Det är de som är företaget.

Se till att ha flera kunder för minskad sårbarhet.

Ta betalt för tjänsterna i stället för att få betalt vilket kan vara svårt i en konservativ bransch.

Leverera det kunden beställt och överträffa gärna förväntningarna.

Var tillgänglig! Svara i telefon och på mejl, ring upp om någon sökt dig, återkoppla. Tänk på att du har ett tjänsteföretag.

Orangutang skog & naturvård AB

Omsättning

20160901-20170831: 9 065 365 kronor

0170901-20180831 : 12 886 151 kronor

20180901-20190831: 16 265 908 kronor

20190901-20200831: 21 056 506 kronor

Omsättningsökning 2017-2020: 132 procent

Resultat efter avskrivningar 2020: 1 062 091 kronor

Vinstmarginal: 4 procent

Rådgivarens kommentar

Bolaget har sedan starten haft fokus på miljö och att höja skogsvärden och skapa goda förhållanden för djur, insekter, mikroorganismer och växter så att de ska trivas och föröka sig. I en prispressad bransch har det utmärkt sig genom att sätta kunden i centrum och leverera tjänster med god kvalitet till ett högt värde för skogsägaren. De har på bara några år ökat sin omsättning, sin personalstyrka samt investerat i ytterligare maskiner så att de nu arbetar med tre maskinlag. Det senaste året har varit en utmaning på grund av den snörika vintern samt kortare ståtider. Men genom att jobba med likviditeten klarar de även den utmaningen och kan se fram emot en ljus framtid. Redan idag finns stor efterfrågan på deras tjänster och skulle den nya taxonomin antas kommer det att skapa ännu fler möjligheter, då det känns som att deras affärsidé är helt rätt i tiden.

Liselott Englund, företagsrådgivare, Swedbank, Östersund

Årets spjutspetsföretag

… arrangeras av Land Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna, Ludvig & Co och LRF Ungdomen.

… prisar företag med basen i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som är hållbara, framgångsrika och innovativa.

Om det är stiltje på vintern så är det desto mer att göra övriga året. Företaget har en stor bredd i sin verksamhet. Det tar hand om inventering, planering av skogliga åtgärder, naturvärdesbedömningar samt ger förslag på skötselåtgärder i särskilt krävande biotoper, manuella skötselåtgärder i hänsynskrävande biotoper, uppföljning, taxering och utbildning.

– Vi har nischat oss mot alternativa metoder, till exempel kontinuitetsskogsbruk. Sebastian och jag har som mål att öka den andelen. Vi planerar och utför vanliga avverkningar också, men ju krångligare åtgärder desto roligare, säger Magnus Olofsson.

Och de har hittat maskinförare som är av samma skrot och korn, som inte räds att ta itu med områden som är blöta, som är branta och där det är gott om nyckelbiotoper som ska skyddas och värnas.

– Vi vill vara där ingen annan vill vara och vi har aldrig haft problem att hitta folk som vill jobba hos oss med det, säger Magnus Olofsson.

Belöningen är när skogsägare uttrycker sin glädje över att det är just Orangutang Skog & naturvård AB som ska göra jobbet.

- Jag fick höra av den markägare som vi är hos nu: "Jag vart så glad när jag fick höra att det var ni som skulle komma". Det är en konservativ bransch som vi är i, men vi har alltid följt den röda tråden. Det jobb vi utför blir lite dyrare men mycket bättre. Det har varit en ekonomisk utmaning, men hellre det än att överge filosofin. Nu får vi skörda frukterna, säger Magnus.

Företaget har en helt ordinär maskinpark, att gå över till mindre och lättare maskiner för att kunna göra skonsammare avverkning har aldrig varit aktuellt. Det är inte maskinernas storlek och tyngd som avgör om det blir skador efter avverkningen.

– Det handlar om kompetens och inställning hos förarna, säger Magnus.

Bland annat har de gjort flera avverkningar i Almåsaberget, ett område där insatserna kräver samråd med Skogsstyrelsen.

– Vi har fått frågan: Hur törs ni vara där och avverka. Vi är där tack vare att vi både kan och vill ta den här typen av avverkningar.

Att avverka hos skogsägare som vill bedriva kontinuitetsskogsbruk är en tydlig nisch. Det är också en nisch där det märks en stadigt ökande efterfrågan.

En del av företagets verksamhet är också inventeringsarbete. Bland annat inventerar de naturvärden hos SCA Skog AB men även åt mindre privata skogsägare. När naturvärdena är inventerade kan de upprätta en plan för skötseln och även utföra arbetet.

– Vi kan ta hand om hela kedjan, från inventering, planering till avverkning och drivning, säger Magnus.

Företaget har även en tydlig miljöprofil när det gäller hur arbetet med maskinerna utförs. Fettsmörjning av kedjor i stället för oljor, bioolja i maskinerna.

Om den närmaste framtiden för företaget säger Magnus Olofsson att han är nöjd med kostymen som den är nu.

– Jag går inte i gång på pengar. Det viktigaste för mig är att vi är trygga med att vi levererar ett bra jobb och att vi får en klapp på axeln för det.

LÄS MER: Här kan du läsa om 2021 års spjutspetsföretag