Tyska bönder kräver att 70 procent av vildsvinen skjuts

Den tyska lantbrukarorganisationen DBV förslår en kraftig reducering av vildsvinsstammen för att minska risken för afrikansk svinpest.

FOTO: MOSTPHOTOS

Enligt förslaget kräver de tyska lantbrukarna att 70 procent av de tyska vildsvinen skjuts, rapporterar Agra Europe. Den kraftiga intensifieringen av vildsvinsjakten är en åtgärd för att minska risken för att sjukdomen sprids till Tyskland från grannländer som Polen och Tjeckien.

DBV varnar för att ett utbrott av afrikansk svinpest skulle innebära förluster på 2–3 miljarder euro per år för tyska grisproducenter - plus kostnader för sjukdomsbekämpning – något som många producenter inte skulle klara.

LÄS MER: Staket i Polen ska hindra svinpest

"Det är svårt att föreställa sig de ekonomiska och sociala konsekvenserna av ett utbrott. Även ett utbrott i vildsvinpopulationen skulle innebära att griskött inte längre kan exporteras till länder utanför EU. Dessa restriktioner skulle leda till en dramatisk prisnedgång på tyska marknaden", säger Werner Schwartz, vice VD för DVB, i ett uttalande.

LÄS MER: EU vill ha skadestånd för ryskt grisembargo

Under de första 10 månaderna 2017 exporterade Tyskland 1,6 miljoner ton griskött. 336 616 ton, till ett värde av 800 miljoner euro, exporterades till länder utanför EU, enligt Agra Europe.

FAKTA: Afrikansk Svinpest

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Djuren dör vanligen inom fem till tio dagar.

Sjukdomen är spridd i Afrika och har under senare år också etablerat sig i Kaukasusregionen, Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Sedan 2014 förekommen sjukdomen även i Litauen, Polen, Lettland och Estland och 2017 påvisades sjukdomen i Tjeckien och Rumänien.

Sverige har hittills inte haft något fall av sjukdomen.

Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur, eller genom indirekt överföring via till exempel personer, transportbilar, redskap med mera.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

LÄS MER: Danskarna vidtar omedelbara åtgärder mot svinpest

PREMIUM: Afrikansk svinpest sprider sig i Europa

PREMIUM: Utbrott bland svenska vildsvin värsta scenariot