Tyskland avgör strid om avverkningstak

Det lär bli Tyskland som avgör frågan om ett avverkningstak i EU-ländernas skogar. Och för tillfället verkar Tyskland vara för ett tak – trots landets betydande resurser inom skog och skogsindustri.

Som Land Skogsbruk tidigare rapporterat ryms frågan i EU-kommissionens lagförslag som ska styra hur markanvändning påverkar klimatet. Lagförslaget förkortas LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry).

Ett delförslag i LULUCF är att enskilda länders skogsavverkning begränsas till intensiteten (årliga snittvolymen) mellan åren 2000 och 2012. Förslaget oroar skogsnäringen i skogrika länder som till exempel Sverige och Finland, som i stället vill basera avverkningsnivåerna på skogstillväxten.

Knäckfrågan är hur skogen gör störst klimatnytta: som kolsänka där den står, eller som kolsänka i form av brukade skogar som genererar skogsprodukter.

Mer flexibelt

Ur förslaget om avverkningsnivåer har ett kompromissförslag tagits fram där ordet intensitet är struket, något som bland annat svensk skogsnäring försöker få EU-politikerna att rösta för.

– Kompromissförslaget låser inte avverkningarna vid historiska nivåer, det blir mer flexibelt, säger Emma Berglund, generalsekreterare på CEPF, branschorganisationen för Europas familjskogsbrukare.

Efter omröstningar har parlamentets jordbruks- respektive industriutskott ställt sig bakom kompromissförslaget. I miljöutskottet, som höll omröstning i början av juli, vann däremot förslaget om ett låst avverkningstak.

– I höst avgörs frågan i parlamentet och i ministerrådet (ländernas ansvariga ministrar). Det slutgiltiga beslutet fattas därefter i förhandlingar mellan parlamentet och ministerrådet, säger Emma Berglund.

Pressade att rösta

Socialdemokraten Jytte Guteland, den enda svenska ordinarie ledamoten i Europaparlamentets miljöutskott, berättar att hon röstade för kompromissförslaget. Växande skog är ett bra verktyg i klimatarbetet om den sköts hållbart, anser hon.

– Utskottsledamöterna blir visserligen tongivande i parlamentsomröstningen, men det finns många parlamentsledamöter som anser att skogen är en möjlighet i klimatarbetet. Så slaget är inte förlorat, säger Jytte Guteland.

Enligt Lennart Ackzell, internationell samordnare på LRF Skogsägarna, bytte tyska ledamöter i miljöutskottets konservativa grupp (EPP) sida 24 timmar innan omröstningen och röstade för ett låst avverkningstak.

– Enligt våra uppgifter satte Tysklands regering press på dem att rösta som de gjorde, säger Lennart Ackzell.

Det är nu osäkert hur tyska konservativa ledamöter kommer att rösta i parlamentet. Och enligt CEPFs generalsekreterare, Emma Berglund, råder stor splittring i ministerrådet.

– Det tyska jordbruksdepartementet har nog inte riktigt tagit fajten mot miljödepartementet. Tyskland och de skogsfattiga länderna är nu för låsta avverkningstak medan övriga skogrika länder är emot. Det gäller att försöka få över Tyskland på vår sida, säger Emma Berglund.

Läs mer: Sverige på åhörarplats när EU pratar avverkningstak