Unga vill ha svenskt på tallriken

Sju av tio ungdomar vill att köttet ska vara svenskt. Det primära skälet är de vill stötta svenska bönder, enligt analysföretaget Ungdomsbarometern.

Sara Fröhling Lind, Ungdomsbarometern, och Isabel Moretti, vd för Svenskt Kött.
Sara Fröhling Lind, Ungdomsbarometern, och Isabel Moretti, vd för Svenskt Kött. FOTO: JOHAN SEDENIUS

Ungdomsbarometern studerar kontinuerligt unga människors värderingar och beteenden. På onsdagen var Sara Fröhling Lind från företaget inbjuden av Svenskt Kött för att presentera hur unga i åldrarna 15-24 år resonerar i sina val av mat i allmänhet och kött i synnerhet.

Flera av slutsatserna ligger i linje med resultaten från tidigare undersökningar.

Sara Fröhling Lind tecknade bilden av en ungdomsgeneration som är starkt driven av värderingar.

– Samtidigt är det svårt att prata om en homogen ungdomsgeneration. Den är väldigt splittrad, konstaterade hon.

Ansvaret känns tungt

Unga uppfattar sig själva som ansvarstagande i vid mening och uttrycker parallellt att det är ett ansvar som ibland känns tungt att bära individuellt. Miljö ses som den viktigaste framtidsfrågan.

Vad gäller konsumtion av kött anser 68 procent att det är helt avgörande eller ganska viktigt att det är svenskt. En andel om 51 procent resonerar på samma sätt om närproducerat. För ekologiskt är motsvarande andel 46 procent.

Unga är beredda att betala upp till 20 procent mer för svenskt och ekologiskt.

Att det inhemskt producerade köttet värderas så högt beror enligt Ungdomsbarometern främst på att unga vill visa stöd för svenska bönder. Deras näst främsta skäl är en vilja att minska transporterna för att nå ökad hållbarhet.

Svenskt Kött vill stärka informationen om mervärdena med svensk livsmedelsproduktion till restaurangnäringen och den offentliga sektorn.
Svenskt Kött vill stärka informationen om mervärdena med svensk livsmedelsproduktion till restaurangnäringen och den offentliga sektorn. FOTO: MOSTPHOTOS

Vegetariskt perspektiv

Cirka en tredjedel har ett starkt vegetariskt perspektiv på kosten, även om inte alla i den gruppen betecknar sig som vegetarianer. Bland de som äter kött är inställningen generellt att kvalitet går före kvantitet.

– Om man som företag gör det lätt för unga att välja rätt så är man på god väg, summerade Sara Fröhling Lind.

Isabel Moretti är VD för Svenskt Kött sedan två månader tillbaka.

– Studien bekräftar att unga fortsatt är starkt drivna av värderingar. Det glädjande är att vi så bra har kommit fram med svensk mat och svenskt kött. Det ser jag som ett kvitto på att vi i näringen har gjort ett gott jobb, säger hon till Land Lantbruk efter presentationen.

Oro i köttbranschen

Enligt Isabel Moretti finns det i den svenska köttbranschen en allmän oro för de vegetariska produkternas framfart.

– Jag får dagligen samtal från producenter och bönder som undrar hur vi jobbar med det här. Jag känner inte oro, vi ser att andelen vegetarianer minskar något. Vi behöver också bli ännu bättre på att lyfta fram det svenska i det vegetariska. En bonde som har djur har ofta någon form av växtodling också. Det är samma företagare vi pratar om, men lite olika affärer.

Strategin från Svensk Kött framöver är att så enkelt som möjligt beskriva miljöeffekterna av att välja en svensk köttprodukt jämfört med ett vegetariskt alternativ.

Ska kunna välja på restaurang

Unga ska nås med information om det svenska köttets mervärden vad gäller både djurvälfärd och miljökonsekvenser. Ett annat viktigt område är maten som serveras på restaurang och i offentlig regi, förklarar Isabel Moretti.

– Konsumenten ska ha möjlighet välja även där. Om du vill ta en wrap på stan och ingen har en susning om var köttet kommer ifrån faller valet gärna på något vegetariskt. Det här vill vi bidra till att ändra på.