Unik utbildning för framtida sågverksoperatörer

Just nu går 11 elever en skräddarsydd utbildning för att bli sågverksoperatörer. Utbildningen ordnas av den kommunala vuxenutbildningen i Malung-Sälen och sker i samarbete med Fiskarhedens sågverk som ställer upp med fem praktikplatser.

Årets sågverksoperatörsklass utgörs av elever från Malung-Sälen, Älvdalen och Torsby. Kursen leds av Gert Eriksson.
Årets sågverksoperatörsklass utgörs av elever från Malung-Sälen, Älvdalen och Torsby. Kursen leds av Gert Eriksson. FOTO: ANNELI MORELIUS

Sågverksutbildningen vid Fiskarheden i Dalarna är unik då den ger möjlighet att studera som lärling vid ett lokalt sågverk. För den som har gått utbildningen ökar chanserna att få jobb. Hos Fiskarheden har till exempel över 20 procent av de nuvarande kollektivanställda kommit in den vägen, uppger företaget.

– Ofta får den som börjar en anställning utan tidigare erfarenhet bara lära sig några få arbetsuppgifter. Men i den här utbildningen får eleven prova på alla produktionsdelar. Tanken är att eleven ska få en övergipande bild och förståelse för hela verksamheten, både teoretiskt och praktiskt. Det gör att man förstår de olika processerna - varför man gör på ett visst sätt - och det handlar i grunden om ekonomi och kvalitet, säger Gert Eriksson, som är kursledare och som jobbar på uppdrag av den kommunala vuxenutbildningen Lärcentrum Malung-Sälen.

Det är sjunde året som den 22 veckor långa utbildningen till sågverksoperatör hålls. Cirka 70 procent av den består av praktik, resten är teori. Enligt Gert Eriksson dominerar männen, även om det finns några kvinnor bland eleverna.

– Det har varit kvinnor på alla kurser. I år var det två av elva sökande. Det är lite blandat, något år var det fyra kvinnor.

Han berättar att praktikplatserna i år finns runt om i Dalaregionen samt i Värmland och att man försöker se till att eleverna ska få praktik i närheten av sin bostadsort. De företag som tar emot praktikanter anställer dem, förutsatt att de har behov av produktionspersonal. 

För Fiskarheden och andra sågverk i regionen är kompetensförsörjning en viktig framtidsfråga, liksom för kommunerna.

– Från kommunens sida är vi väldigt glada över att kunna genomföra utbildningen vid Fiskarhedens sågverk. Det börjar bli en högteknologisk industri och ingår i vårt kommunala uppdrag att kunna matcha med kompetens. Vi är jätteglada för att denna utbildning fungerar så bra, säger Per-Erik Hansson, rektor för vuxenutbildningen i Malung-Sälens kommun.

Fakta: Utbildningen till sågverksoperatör

Teoridelen: träteknik, timmerhantering, sågverksteknik, underhåll, organisation, produktivitet, kvalitet och produktionsekonomi. 

Praktikdelen: sker på olika sågverk.

Efter utbildningen får eleverna betyg i gymnasiekurserna och ett intyg för titeln sågverksoperatör.

Behöriga: Måste ha fyllt 20 år och uppfylla de krav som ställs för att få ta del av den kommunala vuxenutbildningen. Boende utanför Malung-Sälen kan söka, men den sökandes hemkommun bestämmer om den vill stå för utbildningskostnaden.…

LÄS MER: Så kan lantbrukare skydda sig mot hacktivister

LÄS MER: Förslag ska underlätta skatteregler för företagare