Uppåt för Martinsons - personalen får dela på 5 miljoner

Martinsons gjorde en vinst på 112 miljoner under 2018. Koncernen har vinstdelning vilket innebär att 5 miljoner kronor kommer att delas ut till de anställda, motsvarande 7 000 kronor till en heltidsanställd.

Lars Martinson i Bygdsiljum är koncernchef för Martinson.
Lars Martinson i Bygdsiljum är koncernchef för Martinson. FOTO: ERLAND SEGERSTEDT

Under 2018 utökade Martinsons sin kapacitet på anläggningarna i Bygdsiljum och Kroksjön, samtidigt som verksamheten i Hällnäs avvecklades. Det innebar extraordinära kostnader av engångskaraktär på närmare 40 miljoner kronor.

– Jag är nöjd med resultatet efter ett år där omställningen har fungerat bättre än förväntat och där vi skapat bra förutsättningar för vår fortsatta utveckling, säger koncernchefen Lars Martinson i ett pressmeddelande.

Extraordinära kostnader

Koncernens resultat ökade med över 90 miljoner kronor jämfört med 2017, då resultaten jämförs utan de extraordinära kostnaderna. Omsättningen var cirka 1,8 miljarder kronor.

Resultatet innebär att företagets medarbetare får dela på fem miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 7 000 kronor för en heltidsanställd.

Nyrekryteringar

Den stora omställningen i produktionen har även medfört investeringar i Bygdsiljum på 100 miljoner kronor och ett omfattande rekryteringsarbete, uppger Martinsons.

– Vi har rekryterat 100 nya medarbetare under året och det har underlättats av att de som jobbar hos oss gärna rekommenderar människor i deras närhet att söka sig till oss. Engagemanget hos medarbetarna är förstås oerhört värdefullt, säger Lars Martinson.

Ledande inom limträ

Förutom produktion av sågade trävaror och byggprodukter är Martinsons en ledande producenter av limträ och störst i Norden inom KL-trä.

Företaget har bland annat utvecklat byggsystem för hallar, broar och flerbostadshus. Koncernen har cirka 440 anställda. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten.

LÄS MER: Martinsons tar initiativ till företagspark

LÄS ÄVEN: Kineser på träbyggturné i Europa