"Uppenbart att SD inte prioriterar klimatet"

För landsbygden och för klimatets skull bör Sverigedemokraterna se över sin syn på biodrivmedel. Men det är uppenbart att klimatfrågan inte är prioriterad för partiet, replikerar tre centerpartister.

Sverige är ledande i Europapå att ersätta fossila drivmedel med biodrivmedel.
Sverige är ledande i Europapå att ersätta fossila drivmedel med biodrivmedel. FOTO: ANDREAS HILLERGREN/TT

Svar på debattartikeln "Centerns löfte om biodrivmedel klingar ihåligt".

Sverigedemokraternas politik är ett enda stort slag i luften för omställningen och det är uppenbart att klimatfrågan inte är prioriterad för partiet. Klimatpolitiska rådet har kallat reduktionsplikten, eller bränslebytet, ett av våra viktigaste klimatpolitiska verktyg, detta styrmedel vill Sverigedemokraterna nu försvaga. Tillgången till biodrivmedel är helt centralt för omställningen i Sverige, vilket är tydligt om man läser branschernas färdplaner till initiativet Fossilfritt Sverige.

Sverigedemokraterna menar att biodrivmedel är dyrare än fossila drivmedel, det stämmer, eftersom fossila drivmedel inte bär sina klimat- och miljökostnader idag. Det är ju just därför som vi behöver stöd till biodrivmedel. Genom att öka produktionen och satsa på forskning som kan förfina tekniken minskar också kostnaderna på sikt, det är marknadens logik. Det finns också räkneexempel på förväntad kostnadsminskning för biodrivmedel i statliga utredningar som Sverigedemokraterna kan ta del av. Därför vill Centerpartiet satsa på både ökad produktion och forskning på biodrivmedel i Sverige. Detta har vi också drivit igenom i budget den senaste mandatperioden. Om Sverige skulle producera biodrivmedel istället för att importera motsvarande mängd skulle vi kunna spara stora summor, och skapa ytterligare en heltidsanställd motsvarande 1 gigawattimme (GWh) producerad biodrivmedel eller 300 anställda per producerad TWh, jobb som kommer skapas i huvudsak på landsbygden.

Det stämmer däremot att vi importerar stora mängder biodrivmedel idag, något som vi vill ändra på. Därför har vi varit med och tillsatt en utredning som ska undersöka vilka former av stöd som kan lämpas för att öka den inhemska produktionen. Centerpartiet vill också se en kvot i reduktionsplikten för avancerade biodrivmedel, så att våra inhemskt producerade biodrivmedel kan få större genomslag. Det skapar jobb, gynnar omställningen, kan göra oss ledande inom en teknik som vi sedan kan exportera och det gör oss mindre beroende av drivmedelsimport från skurkstater. Listan kan göras lång.

Sverige är ledande i Europa på att ersätta fossila drivmedel med biodrivmedel. Detta är en viktig del för att nå transportsektorns utsläppsminskningsmål på 70 procent till 2030 och banar vägen till klimatneutralitet år 2045. För landsbygden och för klimatets skull bör Sverigedemokraterna därför se över sin syn på biodrivmedel.

Peter Helander, skogspolitisk talesperson (C)

Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson (C)

Emma Wiesner, Europaparlamentariker (C)

LÄS MER: Gör skillnad på riktigt i svensk skogspolitik, Centerpartiet!

LÄS MER: Hållbar utveckling får inte bromsas av en osäker elmarknad