"Uppgifterna i Uppdrag granskning är inte fel"

Varken de uppgifter som en djurägare eller Kravs VD sprider i Land Lantbruk stämmer. Det hävdar redaktionen för SVTs Uppdrag granskning, och ger sin bild av historierna.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I Land Lantbruk nr 4/2021 riktar en djurägare stark kritik mot SVTs Uppdrag granskning, och Kravs VD Anita Falkenek sprider, enligt vår mening, felaktigheter om våra reportage.

Det handlar bland annat om en Krav-gris som haft smärtor under en längre tid. Kravbonden påstår att vi vid vårt möte på hans gård ska ha sagt att det inte spelar någon roll om han fälldes i domstolen eller inte. Han önskar att han hade spelat in vårt samtal på gården. Det gjorde vi - och när vi lyssnar kan vi konstatera hans uppgifter inte stämmer. Djurägaren får gärna höra av sig så kan han själv få lyssna på samtalet.

Djurägaren påstår också i intervjun med Land Lantbruk att det fanns en ny fraktur på suggan som skulle ha orsakats på slakteriet. Men inte heller det stämmer. Det fanns ingen ny fraktur enligt undersökningen på Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.

Kravs VD har å sin sida i flera intervjuer hävdat att vi anklagat den friade djurägaren för att ha orsakat skadorna på suggan. Detta är ordagrant vad som sägs i reportaget: ”Domstolen kunde inte reda ut om suggans smärtor uppstått på  Kravgården eller på  Kravslakteriet. Bonden och hans veterinärer hävdade att grisen var frisk när den lämnade gården. Svullnaderna på grisens handleder var gamla, menade man, och är sådana som kan uppstå när smågrisar diar liggande, direkt på ett betonggolv. Så domstolen friade Kravbonden”.

Allt är hämtat ur tingsrättens dom. Att suggan skadats och orsakats smärta någonstans i produktionen står alltså klart. Skador som Anita Falkenek hittills inte nämnt med ett enda ord. Inte heller verkar hon bekymrad över att små Kravgrisar kan få svullnader på lederna av att ligga direkt på betonggolv och dia.

Falkenek bortser också från att det i domen står att suggan och de övriga grisarna levererades så sent på dagen att de måste övernatta på slakteriet - vilket är ett direkt brott mot Kravs eget regelverk. Hon har vid upprepade tillfällen sagt att varje fall av misskötsel av djur är oacceptabelt. Ord som vi tycker blir allt svårare att ta på allvar. Annars skulle väl Falkenek rimligen ägnat mer av sin krishantering åt var i Kravproduktionen som suggans skador och smärtor uppstått - istället för att ifrågasätta uppgifter i vårt reportage.

När det gäller suggan kan vem som helst avgöra om det vi rapporterat stämmer. Förundersökningen kan begäras ut på tingsrätten. Hade Falkenek läst aktbilaga 2 hade möjligen även hon insett det. Och då rimligen varit mer orolig över vad som hänt Kravdjuret.

Ali Fegan, reporter Uppdrag granskning

Lars-Göran Svensson, redaktör Uppdrag granskning

LÄS MER: Stoppa häxjakten på svenska bönder

LÄS MER: ”Det är lätt att tro att det är den sanna bilden”