Utblick i fårvärlden ger idéer om stängsel utan tråd

Virtuella staket, förlängd betessäsong och smart utfodring var på tapeten när produktionsrådgivaren Karin Granström gav sina samlade erfarenheter från lammproduktion i andra länder under Elmia Lantbruk.

Att skippa rundbalen ger mindre foderspill.
Att skippa rundbalen ger mindre foderspill. FOTO: ANDERS INGVARSSON

Många rådgivare har varit involverade i Jordbruksverkets tävling "Smarta stall". En av dem är Karin Granström, Hushållningssällskapet, som delade med sig av några internationella erfarenheter och trender inom lammproduktion under Elmia Lantbruk.

Betesdrift utan staket

En nyhet som Karin Granström lyfte var utvärderingen av virtuella stängsel som just nu testas vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet (NMBU).

Metoden - som med dagens regelverk inte är tillåten i Sverige - går ut på att boskap hålls inom ett visst område utan att fysiska staket behövs.

Får en stöt

Metoden fungerar med hjälp av att en teknikdosa hängs runt varje djurs hals. När djuren närmar sig betets virtuella gräns ger dosan först ifrån sig ett varnande ljud. Om djuret fortsätter framåt får det en stöt.

Forskaren Silje Eftang vid NMBU är en av dem som studerat getters välfärd i systemet. Hon menar att de lär sig snabbt och att antalet elstötar per djur är mycket få.

Bra tackor behöver mycket vatten

Andra studier har visat att det finns stora variationer i hur mycket tackor dricker och att vattenförbrukningen är kopplad till antal lamm och mjölkproduktion. Med de argumenten framhöll Karin Granström vikten av god vattenförsörjning, gärna med uppvärmt vatten.

Putsa vallar

Ett annat utlandsinslag som Karin Granström ser som en möjlighet för svenska bönder är att använda får till att putsa vallar långt in på hösten. I länder där man låter får gå på betesdrift ända in i februari han man kunnat öka vallens avkastning till nästa år med upp till 20 procent.

– Förutsatt att de har tillräckligt mycket päls har får en fantastisk förmåga att stå emot kyla, så egentligen borde vi kunna hålla dem ute längre, säger hon.

Mindre spill utan rundbal

Under föredraget lyftes också fördelarna med automatisk bandutfodring i fårstallar. Både för at få en lugnare miljö under själva utfodringstillfället men också för att minska foderspill. Ett av Karin Granströms tydligaste råd var:

– Ställ inte ut rundbal eller hel bal. Det spelar ingen roll hur ni gör det, det blir massor av foderspill.