Utnyttja skogen till fullo - ge skogsägarna mer frihet

Skogen är en av Sveriges största tillgångar framåt. Inte bara i klimatomställningen utan i hög grad som en allt värdefullare råvara till nya smarta användningsområden, skriver Knut Persson.

Skogen är en del av lösningen på många framtidsfrågor. Men en förutsättning är att skogen brukas.
Skogen är en del av lösningen på många framtidsfrågor. Men en förutsättning är att skogen brukas.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Skogssektorn har gått stärkt ur de senaste årens kriser. Men för att fullt ut utnyttja potentialen måste skogsägarens frihet att under ansvar sköta sin skog öka.

Det är väl känt att skogsbolagen hade rekordstora vinster under förra året. Lite ologiskt innebar det inte att priset på virke gick upp. Men det måste ändå ha gett optimism till skogsägarna eftersom priset på skogsmark gick upp rejält. Svefas årliga skogsrapport visar att priserna steg med tio procent. De regionala skillnaderna är ganska stora och priset har ökat mest för skogsmarker som inte ligger allt för långt ifrån områden med stor befolkning.

Sedan länge har priset legat långt över vad traditionella kalkylmetoder visar. Men kalkyler har svårt att väga in framtidsförväntningar och det är uppenbart att de som köper skog räknar med att skogens värde ska öka.

Ett lite udda exempel är att Roger Akelius köpt skog för flera 100 miljoner kronor det senaste halvåret. Akelius började sin bana med smarta upplägg för skatteplanering och blev så småningom fastighetsmiljardär. Nu har han sålt alla sina fastigheter i Sverige och en del av pengarna använder han alltså till att köpa skog. Även om han själv inte kommer att kunna ta del av det är hans bedömning att skogen blir värdefull för barnbarnen.

I år fortsätter skogsbolagen att ge rekordvinster och nu har det också betytt prishöjningar på virke. Men det krävdes ett krig som stoppade den ryska exporten innan uppgången kom igång ordentligt.

Skogen är en del av lösningen på många framtidsfrågor. Men en förutsättning för det är att skogen brukas, att den växer, binder koldioxid och att den så småningom avverkas. Skogsägarrörelsen, alltså de tre skogsägarföreningarna och LRF Skogsägarna, har nyligen presenterat ett skogspolitiskt program inför årets valrörelse. Programmet är naturligtvis i hög grad en reaktion på alla märkliga turer som skogspolitiken tagit de senaste åren, och det finns en rad konkreta förslag på förbättringar. Men en generell linje är att skogsägarna vill ha större frihet att sköta det man äger, och att kontakter med olika myndigheter måste bli enklare och tydligare.

Om man ska ta priset på skogsmark som värdemätare över vad skogsägarna tror om framtiden så finns det stor optimism om att de ska få gehör för sina förslag. Och bortom politiska turer och osaklig rapportering i media finns det också en tydlig logik i det.

En av Sveriges största tillgångar framåt är skogen. Det gäller inte bara i klimatomställningen utan i hög grad som en allt värdefullare råvara till nya smarta användningsområden.