Utökat bekämpningsområde för granbarkborre

De förvärrade granbarkborreskadorna i Götaland och delar av Svealand har lett till att Skogsstyrelsen föreslår en utökning av bekämpningsområdet för granbarkborre i södra Sverige.

Granbarkborreskadorna har fördubblats 2019 jämfört med 2018 i södra Sverige.
Granbarkborreskadorna har fördubblats 2019 jämfört med 2018 i södra Sverige. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Skadorna av granbarkborre i Götaland fördubblades under 2019 jämfört med rekordåret 2018. Dessutom har problemen spridit sig norrut till stora delar av Svealand.

Skogsstyrelsen har vid flera tillfällen, för olika delar av landet, beslutat om särskilda föreskrifter om bekämpning av granbarkborre – så kallade bekämpningsområden. I dagsläget är större delen av Götaland och södra Svealand, samt ett område i norra Sverige som täcker delar av Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län bekämpningsområde.

Skador minskat i norr

Under 2019 har skadorna av granbarkborre förvärrats i södra Sverige och angreppen har dessutom spridit sig till stora delar av Svealand. Samtidigt har skadorna i norra Sverige minskat de senaste åren.

Kampen mot granbarkborren behöver intensifieras i södra Sverige, men i nordliga skogar ser det bättre ut.
Kampen mot granbarkborren behöver intensifieras i södra Sverige, men i nordliga skogar ser det bättre ut. FOTO: JOHAN JOELSSON

– Eftersom vi har ett förändrat skadeläge behöver vi se över våra föreskrifter så att vi sätter in de skärpta reglerna på rätt ställen, De omfattande angreppen i södra Sverige talar för ett utökat bekämpningsområde medan vi kan ta bort bekämpningsområdet i norra Sverige där problemen inte är lika stora, säger Thomas Mårtensson, projektledare på Skogsstyrelsen.

Förslag på remiss

Skogsstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om bekämpningsområden går idag ut på remiss till myndigheter, organisationer och företag inom den skogliga sektorn. Remisstiden går ut den 20 december och Skogsstyrelsens styrelse väntas fatta beslut om ändrade föreskrifter i mitten av februari.

FAKTA: Bekämpningsområde granbarkborre

Skogsstyrelsens förslag innebär att det södra bekämpningsområdet utökas med två kommuner i Västra Götalands län, sex kommuner i Örebro län samt Stockholms, Uppsala, Värmlands och Västmanlands län. Samtidigt föreslås att det norra bekämpningsområdet tas bort.

I ett bekämpningsområde kan Skogsstyrelsen i enskilda fall besluta om att stående granar med nya angrepp av granbarkborre ska avverkas och transporteras bort.

En annan viktig skillnad i ett bekämpningsområde, jämfört med andra områden, är att en mindre volym skadad gran, högst tre skogskubikmeter inom ett hektar, får lämnas kvar i skogen efter storm eller snöbrott.