Utredning om äganderätten tillsätts inom kort

Inom kort kommer regeringen att besluta om direktiv till en utredning som tar upp ersättning till skogsägare som inte får avverka på grund av miljöhänsyn. Det avslöjade landsbygdsminister Jennie Nilsson, S, då hon på tisdagen deltog i LRF:s seminarium i Almedalen om hur skogens bidrag till en hållbar utveckling kan ökas.

Jennie Nilsson på LRFs skogsseminarium Almedalen.
Jennie Nilsson på LRFs skogsseminarium Almedalen. FOTO: GUNILLA ANDER

– Vi håller på att ta fram utredningens direktiv och ska tillsätta en utredare. Ambitionen är att vi ska vara klara att kicka igång den delen så snart som det bara är möjligt.

Redan nästa vecka

Hon ville dock inte direkt bekräfta uppgifter i Almedalen om att utredaren får uppdraget redan nästa vecka.

– Vi är ganska nära. Det är en mycket prioriterad fråga som vi har lagt mycket fokus på under våren, sa Jennie Nilsson och underströk att äganderätten är ett löfte i januariöverenskommelsen som ska levereras under mandatperioden.

Medskick till Nilsson

Karin Perers, ordförande för Mellanskog, passade på att göra ett medskick till ministern.

Över tid har den politik som innebar frihet under ansvar urholkats på ett sätt som inte längre är rättssäkert. Det finns nu en väldig förväntan kring vad utredningen ska kunna åstadkomma, betonade hon,

Omöjlig rättsosäkerhet

– När man efter flera generationer är redo att leverera det här fina timret så har man varken fått avverka eller fått ett reglerande av naturreservat. Den typen av rättsosäkerhet är inte möjlig, underströk Karin Perers.

Karin Perers, ordförande i Mellanskog.
Karin Perers, ordförande i Mellanskog. FOTO: GUNILLA ANDER

De dubbla förväntningarna på skogsägarna från samhällets sida, ombads Jennie Nilsson kommentera. LRF Skogsägarnas Emma Berglund som var moderator för samtalet beskrev signalerna som förvirrande.

Vad vill politiken?

Å ena sidan talar man i Sverige om att öka trähusbyggandet, om att bli det första fossilfria välfärdslandet, och att det behövs mer biomassa. Å andra sidan framförs krav om ökade arealer av skog som avsätts för biologisk mångfald.

– Så vart är vi på väg egentligen och vad vill politiken, undrade Emma Berglund.

Jennie Nilsson höll med om att tydliga besked är politikens ansvar. Men problemet har ofta varit att en polarisering också har funnits inom politiken. Man har velat olika saker, lade hon till.

Vi kan göra både och

- Men mitt ingångsvärde är ju att skogen faktiskt är en fråga där man är så lyckligt lottad att man inte behöver välja antingen eller. Utan vi har goda möjligheter att göra både och.

För detta krävs dock att en rad saker uppfylls, betonade Nilsson.

– Det krävs att vi fortsätter att investera i brukandet av skogens produktionsmedel, men framför allt i forskning och innovation.

Sverige ledande

Hon framhöll att Sverige redan är ledande i att bruka skogen på ett sätt som är förenligt med hållbarhetskrav.

– Många länder är ju inte duktiga på detta som vi i Sverige, utan de skövlar skog.

Ändå kan vi i Sverige inte vara helt nöjda utan behöver utveckla hur vi återplanterar och säkerställer att det växer mer och mer skog, underströk Nilsson.

– Det är då vi ökar förädlingsvärdet mer än vad vi redan har gjort.