Utrivningsvänlig jurist får ansvar för vattenutredning

Regeringen har beställt en utredning för att se över vattenförvaltningens organisation – men valet av utredare väcker stark kritik. – Ofattbart, det sänker utredningen redan från början, säger Thomas Sandberg, ordförande i Svensk Vattenkraftförening.

Karolina Ardesjö Lundén får regeringens uppdrag att som ensamutredare utvärdera vattenförvaltningen.
Karolina Ardesjö Lundén får regeringens uppdrag att som ensamutredare utvärdera vattenförvaltningen. FOTO: YOUTUBE/MOSTPHOTOS

Det blir Karolina Ardesjö Lundén som får regeringens uppdrag att som ensamutredare utvärdera vattenförvaltningen och komma med förslag till förbättringar. Utredningen har tillsatts av Miljödepartementet och miljöminister Karolina Skog (MP).

– Med henne som utredare hamnar trovärdigheten långt under nollstrecket. Det borde till och med Miljöpartiet inse och det gör mig bekymrad om Socialdemokraterna låter Miljöpartiet sköta frågan utan att sätta stopp för de värsta tokigheterna, säger Thomas Sandberg, ordförande i Svensk Vattenkraftförening som företräder ägarna till småskaliga anläggningar.

Är miljöjurist

Karolina Ardesjö Lundén arbetar som miljöjurist på Kammarkollegiet i kretsen kring Nils Leine som gjort sig känd för att med hjälp av sin myndighetsroll driva på för utrivning av småskalig vattenkraft. Nils Leine är under utredning av Justitieombudsmannen angående delikatessjäv. Innan hon kom till Kammarkollegiet arbetade Karolina Ardesjö Lundén för Naturskyddsföreningen.

– Hon tillhör en grupp som genom ett, får man säga, smart agerande flyter mellan olika organisationer och med tiden har fått ett orimligt stort inflytande över vattenförvaltningen, menar Thomas Sandberg.

Välkomnar översynen

Inte heller LRF tycker att regeringens val av utredare är speciellt lyckat.

– Det hade varit väldigt värdefullt med någon som hade tydlig erfarenhet av verksamhetsutövning vilket ger en god uppfattning om för- och nackdelar med olika åtgärder. Alternativet hade varit en domare som kan uppfattas som opartisk, säger Jan-Olof Sundby, vattenexpert på LRF.

Både LRF och SVAF välkomnar annars själva översynen av den erkänt röriga svenska vattenförvaltningen och förespråkar en mer lokal förankring och en reell dialog med verksamhetsutövarna och de närboende.

PREMIUM: JO-avgörande om Nils Leine närmar sig

Svensk Vattenkraftförening vill till att börja med frånta Kammarkollegiet rätten att företräda det allmänna intresset i tillståndsärenden. Vidare menar SVAF att de fem regionala vattenmyndigheterna ska läggas ned och huvudansvaret ska flyttas till länsstyrelserna.

– Länsstyrelserna måste leva upp till sitt tvärsektoriella ansvar, det vill säga att de gör en rimlig avvägning mellan olika samhällsintressen. Som det är i dag kör miljöfolket över kultur- och beredskapsenheterna, i vissa fall även själva länsledningarna, genom att peka på Havs- och vattenmyndighetens vägledningar, säger Thomas Sandberg.

Ska utvärdera vattenförvaltningen

Karolina Ardersjö Lundén ska utvärdera vattenförvaltningen och vid behov föreslå hur organisationen bör vara utformad för att underlätta en effektiv, samordnad, förankrad och ändamålsenlig förvaltning av yt- och grundvatten.

"Karolina Ardesjö Lundén är en erfaren och kompetent miljöjurist. Hon har erfarenhet av utredningsverksamhet inom miljöområdet från utredningen om ekologisk kompensation som avslutades i våras", skriver Miljödepartementet i en skriftlig kommentar till Land Lantbruk.

PREMIUM: Kammarkollegiet försvarar anmäld tjänsteman