Utsläppsrätter kan bli en ny inkomst

För den skogsägare som inte vill avverka sin skog kan utsläppsrätter skapa en möjlighet att få en inkomst samtidigt som det kan ge öppningar att ha lite större valfrihet i brukandet, skriver Haidi Andersson.

Haidi Andersson, skogsägare, Växjö
Haidi Andersson, skogsägare, Växjö FOTO: TT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

På min, liksom många andra gårdar, var skogen en gång en sidoinkomst och lantbruket med dess mjölkproduktion den huvudsakliga näringen. Idag är det skogen som står för intäkterna och de flesta av oss har sin sysselsättning på annat håll.

Skogsbruk är på ett vis ett unikt företagande med de långa omloppstiderna och det ojämna kassaflödet. Med det ökande behovet av att binda kol och företagens ambitioner att vara klimatneutrala har nya möjligheter öppnat sig för skogsägarna att kanske få en del mer regelbundna intäkter. Att sälja utsläppsrätter och använda våra skogar för klimatkompensation känns som en växande bransch vilken drar till sig intressenter från många håll. Det håller på att skapas ny näring som får mig att undra över hur en del praktiska saker skall lösas och om det kommer att ge ett önskat resultat som blir till nytta för både oss och klimatet, och då inte bara i Sverige utan på ett globalt plan. Självklart finns det kritik mot systemet där man tycker att det går att köpa sig fri utan några krav på motprestation.

Det är lätt att glömma att varken skogen eller naturen är statisk. Vad händer till exempel om en skog som avsatts under en period skadas av insekter eller storm och måste avverkas i förtid? Eller om en skogsbrand drabbar det bestånd vi just sålt rättigheter för, då förvandlas ju det som var avsatt som en kolsänka till att i stället bli ett stort utsläpp.

När jag första gången hörde talas om ett företaget som ville använda svenska skogar och svenskt skogsbruk för att klimatkompensera gick förslaget ut på att flygresenärer skulle betala för trädplantering i Sverige med argumentet att det skulle kännas bättre för dem om träden blev satta i närområdet i stället för i något annat land långt bort. Det förslaget försvann ganska snabbt då de i debattartiklar blev informerade om att vi har en återbeskogningsskyldighet i Sverige och det kan ju knappast räknas som kolsänka som man kan ta betalt för.

För den skogsägare som inte vill avverka sin skog kan utsläppsrätter skapa en möjlighet att få en inkomst samtidigt som det kan ge öppningar att ha lite större valfrihet i brukandet. Den där avverkningen kanske kan vänta då intäkten kan komma från ett annat håll till det tänkta underhållet av byggnader, eller den där planerad investering. Dessutom kan en positiv bieffekt av en ökad konkurrens om råvaran kanske kan resultera i att vi får se prisökningar på vårt virke.

Haidi Andersson, skogsägare, Växjö

LÄS MER: Skogen bidrar till en mer hållbar framtid