Vad är hållbart?

Vad är egentligen hållbart, när alla kallar sina produkter och verksamheter för det, un drar Lasse Hellander i en slutreplik.

Användningen av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel är omöjlig att förena med ordet hållbart, anser Lasse Hellander.
Användningen av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel är omöjlig att förena med ordet hållbart, anser Lasse Hellander.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Slutreplik på ledaren "Tillgång till växtskydd är en hållbarhetsfråga".

Benämningen ”hållbart” saknar idag helt värde. Alla kallar sina produkter och sin verksamhet för hållbar. Allt från hållbar politik till en industriprocess. Men hur mäts det och av vem? LRF kallar i sitt senaste medlemsutskick sin verksamhet för hållbar. Så länge produktionen inkluderar användande av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel är det endast ekonomin för LRF/Lantmännen som är hållbar, inte för lantbrukarna.

När det gäller miljön, biologisk mångfald och klimatpåverkan är användningen av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel inom dagens konventionella jordbruk omöjlig att förena. Tusentals forskare, experter och organisationer är överens om detta inom bland annat Förenta Nationerna (FN) och International Union for Conservation of Nature (IUCN).

GMO-tekniken eller den nya beteckningen NGT (ny genteknik), kommer inte att lösa den globala matsituationen. Det är en fördelningsfråga mellan nord och syd samt de regionala politiska systemen. Vi i nord kastar mat, i syd letar man mat bland soporna. Rent vatten saknas i syd men i nord vattnar man åkrar, tvättar bilen och spolar i toaletten med dricksvatten. Är det hållbart?

Crispr/CAS9, den så kallade gensaxen, som framförs som lösningen är inget annat än en ny teknik inom GMO. Växterna som skapas måste fortfarande prövas i odling etcetera. Ett Nobelpris ger inte ett frikort.

Svenska Naturskyddsföreningen har inte ändrat sin åsikt om GMO en millimeter. De är teknikneutrala men accepterar inte GMO/NGT. Inget är ändrat ännu inom EU, det är långt kvar.

Neonikotinoider är ett exempel på modernt växtskydd, ett systemiskt medel som gör hela växten giftig för insekter. Plantan tar bara upp mellan 1-20 procent av medlet, resten 80-99 procent går ut i miljön. Efter mycket arbete och rättsprocesser fick vi från Biodlarna och SNF, medlet stoppat i Sverige. Det är förbjudet i resten av EU. Bin och vilda pollinatörer, humlor och solitärbin, påverkades mycket negativt av detta moderna växtskyddsmedel. Pollinatörerna som skulle pollinera bland annat rapsen minskade. Det är inte hållbart.

Nästa stora problem inom modernt växtskydd är användningen av glyfosat, som är cancerogent. Vi har stora utmaningar om inte större framför oss än Covid-19 när det gäller klimatet. Varje kilo konstgödselkväve fordrar 1,5 liter olja i energi vid tillverkningen. Svenskt jordbruk är inte hållbart!

Lasse Hellander, ekokonsult, biodlare och bonde

LÄS MER: Alla vill ha biologisk mångfald

LÄS MER: Bonden kan ställa om - är marknaden redo?