Vad är skillnaden mellan GMO och Crispr-Cas 9?

Fem frågor och svar om "gensaxen" Crispr-Cas 9.

1. Vad är skillnaden mellan GMO och Crispr-Cas 9?

Den avgörande skillnaden är att i en GMO, en gentekniskt modifierad organism, har man lagt till en bit arvsmassa från en främmande organism vilket normalt inte är fallet när man arbetar med Crispr-Cas 9.

Crispr-Cas 9 öppnar för att möblera om generna i en växt och skapa önskade egenskaper utan att använda främmande gener. I det enklaste fallet tar man med teknikens hjälp bort en oönskad egenskap.

2. Varför inte använda traditionell växtförädling i stället?

Så här svarar Gentekniknämnden: ”Korsar man två potatissorter i syfte att föra över en egenskap från en sort till en annan följer många andra, icke önskvärda egenskaper med. Intressanta egenskaper kan också gå förlorade. Med genomredigeringstekniken Crispr-Cas 9 kan man däremot ändra enstaka gener och därmed ändra en enskild egenskap direkt i en viss potatissort.”

3. Varför får Crispr-potatis odlas i fält men inte GMO-potatis?

EU-lagstiftningen sätter stopp för GMO-grödor som inte godkänts. Men när det gäller odling av Crispr-förändrade växter är det än så länge upp till varje EU-land att själv bestämma. De flesta EU-länder säger nej, men Jordbruksverket säger ja. Motivet är att om en växt inte innehåller främmande dna eller arvsmassa är det inte en GMO. Och då behövs inga tillstånd.

– Den omfattas inte av tillståndskrav eller andra krav, konstaterar Staffan Eklöf på Jordbruksverket.

4. Finns det andra exempel på grödor som förändrats med Crispr-teknik?

En hel del, enligt Gentekniknämnden. Här är några exempel:

Genom att stänga av en gen i gurka med hjälp av Crispr-Cas 9 har forskare tagit fram en gurka som är motståndskraftig mot flera virus.

Kemijätten DuPont har tagit fram en stärkelsemajs som också den enbart innehåller amylopektin och även gjort försök med mer torktåligt vete.

Även ris, äpplen och vindruvor har förändrats med hjälp av Crispr.

5. Finns det ingen kritik mot Crispr?

Jo, men inte alls som mot GMO. All teknik som innebär att man förändrar i arvsmassan väcker moraliska frågor, inte minst om det handlar om förändringar på människa eller djur. Kritiken mot växtförädling med Crispr har varit begränsad, men EU-kommissionen funderar sedan många år på om man ska säga ja eller nej till tekniken.

En fråga som kan få betydelse för utvecklingen är en infekterad rättstvist i USA om vem som äger patentet till Crispr-tekniken. Ett avgörande kan komma i år.