Vad gör det om 100 år?

Det är nödvändigt att även tänka långt fram när det gäller miljön i skogen. Vi måste skapa en vision av vilken skog vi vill att våra barnbarn ska gå i när de blir vuxna, skriver Helena Löthgren.

Det är nödvändigt att även tänka långt fram när det gäller miljön i skogen, skriver Helena Löthgren.
Det är nödvändigt att även tänka långt fram när det gäller miljön i skogen, skriver Helena Löthgren. FOTO: TT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vad gör det om 100 år brukar vi ofta säga som en uppmaning eller tröst över att det vi gör idag inte betyder något på sikt. När ett sekel passerat kommer ingen att tänka mer på det och allt är frid och fröjd. Och om vi likt Törnrosa sticker oss i fingret och sover bort ett århundrade så kommer världen att stå kvar där och vänta på oss precis som när vi somnade. Allt är sig likt när vi vaknar igen.

De flesta av oss vet nog ändå att detta inte riktigt stämmer med verkligheten. Som verksam i skogen känns ett sådant synsätt både främmande och förkastligt. I skogen görs åtgärder idag som ger resultat på 60-100 års sikt. Röjer och gallrar gör vi för att få ordning till kommande år. Planterar gör vi för våra barn och barnbarn. Hänsyn till kulturmiljöer, biologisk mångfald och kolinlagring gör vi för framtiden. Allt i en värld där det ofta är stunden som räknas. Vi lever i en minst sagt föränderlig värld där allt verkar ha en tendens att gå allt snabbare. Ledtider kortas och storföretagen gör både månads- och ibland även veckobokslut där det är stundens resultat som räknas. Att utjämna toppar och dalar på längre sikt är oftast helt ointressant. Vi vill ständigt se snabba resultat och kontinuerliga förbättringar.

Även kommande miljömål sätts med kort marginal. Naturligtvis med rätta, då vi måste agera snabbt för miljön. Men samtidigt saknas de långa miljömålen. Vilka miljömål har vi med långa perspektiv? Vad kommer de korta miljömålen att ha för effekt på lång sikt? Kanske det till och med finns mål som känns rätt på kort sikt men är fel på lite längre sikt. Det är nödvändigt att även tänka långt fram när det gäller miljön i skogen. Vi måste skapa en vision av vilken skog vi vill att våra barnbarn ska gå i när de blir vuxna. För så långa perspektiv jobbar vi med i skogsbruket. Träd ska växa i 100 år och bidra till kolinlagring, ge en miljö som är gynnsam för växter och djur och samtidigt ge oss både social och ekonomisk hållbarhet.

Det är mycket svårt att sia. Det enda vi kan vara säkra på är att när Törnrosa vaknar upp igen är risken stor att hon inte kommer att känna igen sig. Troligen kommer hon ändå att kunna hitta träd som planterades innan hon somnade, men som fortfarande står kvar. För de skogliga åtgärder som gjordes innan hon somnade var inte förgäves. Så vad betyder dina skogliga åtgärder om 100 år? Rätt svar är ”en hel del”.

Helena Löthgren, skogsägare, Lindesberg

LÄS MER: Helena Löthgren: ”Ta barnen ut i skogen”