Väl använda pengar till forskningen

Det är bra att regeringen i årets budgetproposition startar ett skogsskadecentrum på Sveriges lantbruksuniversitet. Med tanke på att skadorna är så stora är det väl använda pengar, skriver Knut Persson i en ledare.

Med tanke de stora skogsskadorna är 30 miljoner i statsbudgeten väl använda pengar, skriver Knut Persson.
Med tanke de stora skogsskadorna är 30 miljoner i statsbudgeten väl använda pengar, skriver Knut Persson.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Sett över hela världen var september 2020 den varmaste septembermånaden under tiden vi har ordentlig statistik. Det är några månader kvar av året, men mycket talar för att 2020 blir det varmaste året hittills.

Även om skillnaderna mellan åren är stora är förändringarna så tydliga att man kan känna av dem utan att gräva ner sig i statistik. Vi kan ha sommartemperaturer en betydligt längre period. I södra Sverige var det de sista dagarna i september rejält över 20 grader.

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och även om politiken blir framgångsrik kommer temperaturerna fortsätta att bli allt högre under lång tid framåt. För skogsbruket betyder det stora utmaningar att anpassa skogsbruket efter den nya situationen.

Ett klassiskt problem är att man nu ska plantera det skogsindustrin efterfrågar om 60-100 år. I praktiken har det hittills visat sig att efterfrågan inte har ändrats så mycket. Men nu tillkommer att skogsbruket ska ta hänsyn till klimatet i slutet av det här århundradet.

En viktig förändring är att vi behöver vara beredda på att skogen allt mer hotas av skador av olika slag. Vi har hittills sett stora skador av stormar och granbarkborrar. Vi har också haft några mycket dramatiska bränder. Skador från älg kan inte skyllas på klimatet, men är ett mycket stort och långlivat bekymmer.

Det är därför bra att regeringen i årets budgetproposition följer uppmaningen från näringen och startar ett skogsskadecentrum på Sveriges lantbruksuniversitet. Anslaget blir 30 miljoner kronor per år och även Skogsstyrelsen får 30 miljoner kronor mer för sitt arbete mot skogsskador. Staten, akademin och näringen ska tillsammans hitta vägar att minska skadorna. Med tanke på att skadorna är så stora är det väl använda pengar att öka forskningen och samarbetet mellan olika aktörer.

En första bedömning visar att granbarkborren dödat nära sju miljoner kubikmeter skog i år och miljardbelopp har gått förlorade. Skadorna har minskat i Götaland, men ökat i Svealand. Trots det allvarliga läget i Sverige är skadorna mycket större söder om oss till exempel i Tyskland och Polen. Med ett varmare klimat flyttar gränsen för skadorna norrut och skadorna i södra Sverige riskerar att bli ännu större.

När svåra problem drabbar Sverige brukar olika aktörer kunna samlas och samarbeta för att lösa dem. Den här traditionen är en styrka när arbetet mot skogsskadorna nu intensifieras.

LÄS MER: Återbeskoga gärna med blandskog

LÄS MER: Debatten grumlas av önsketänkande