Valet kan inte stå mellan klimat eller mat

Kraven i EUs gröna givminskar svenskt lantbruks produktionsförutsättningar och någon kompensation som svarar upp till förlusterna saknas, skriver Sveriges Jordägareförbund.

Den svenska livsmedelsproduktionen riskerar att bli helt utkonkurrerad på grudn av EUs gröna giv.
Den svenska livsmedelsproduktionen riskerar att bli helt utkonkurrerad på grudn av EUs gröna giv.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

EUs klimatpolitik kommer att leda till ökad import av mat som inte är hållbart producerad. Åtgärder avsedda att rädda klimatet riskerar i stället skapa allvarligt negativa konsekvenser för det globala klimatet, miljön och välfärden. Det konstaterar ledande forskare i en rapport som EU själv beställt. Märkligt nog har reaktioner på rapporten uteblivit från beslutsfattare i både Sverige och EU. Ännu märkligare är det att EU-kommissionen kände till rapportens resultat redan i januari men valde ändå att publicera den ett halvår senare under sommarsemestern.

EUs klimatpaket, Den gröna given, ska möta de utmaningar EU och världen står inför. Strategier, handlingsplaner och lagförslag trängs innanför ramverket med ambitiösa målsättningar. Det är lätt att sätta mål i en strategi men svårare att hitta åtgärder som kan bidra till målen.

Många av de beslutade åtgärderna berör produktionen av livsmedel i Europa. Lantbruket kan bidra med ökat positivt avtryck på klimat och miljö och ser fram emot att fortsätta det utvecklingsarbete som vi bedrivit i decennier. Det svenska lantbruket är världsledande och vill bli ännu bättre.

Men EUs omställningspolitik och åtgärder riktade mot livsmedelsproduktionen hänger inte ihop. Det är för många målkonflikter. Under högsommaren publicerades en rapport från EUs Joint Research Centre, JRC, som vetenskapligt bekräftar detta. Det är ingen munter läsning och i rapporten framgår att om Den gröna given genomförs fullt ut kommer det leda till minskad lönsamhet, produktion och ökad import.

Den svenska livsmedelsproduktionen riskerar att bli helt utkonkurrerad. Vi kommer i framtiden, liksom nu, ha en omfattande import av livsmedel till Sverige. Mat som kommer långt ifrån Europas och Sveriges gränser. Mat som produceras under tveksamma arbetsförhållanden, med sämre djurhälsa och ökad användning av kemikalier och antibiotika. Mat som är billig.

Omställningskraven i Den gröna given minskar vårt lantbruks produktionsförutsättningar och någon kompensation som svarar upp till förlusterna saknas. Tvärtemot minskar EU-finansieringen till livsmedelsproduktionen. Resultatet av EUs ambitiösa omställningspolitik kommer att leda till ökad import och klimatavtryck samtidigt som vårt eget lantbruk riskerar att nedmonteras. Maten är livsnödvändig och att säkra en hållbar produktion av livsmedel är lika viktigt som klimatet. Det kan inte vara klimat eller mat. Vi efterfrågar sans och dialog. Ska omställningsresan lyckas måste den ske i nära samarbete med lantbruket och utifrån näringens förmåga. Den nu valda vägen gör inte det.

Gunnar Palme, ordförande, Sveriges Jordägareförbund

Johan Varenius, rådgivare jordbruk, Sveriges Jordägareförbund

LÄS MER: Bönderna får betala när regeringen bromsar

LÄS MER: EUs strategi: Producera och konsumera livsmedel på ett nytt sätt