Vanligt med missuppfattning om antibiotika

Sex av tio svenska konsumenter tror att det finns rester av antibiotika i kött. Det är en oroväckande missuppfattning, anser branschorganisationen Kött- och charkföretagen.

Analysföretaget Inizio har på uppdrag av Kött- och charkföretagen intervjuat 1 080 personer i skiftet februari-mars.

Resultatet visar att 88 procent av de svarande ser det som ett problem att hög antibiotikaanvändning i samhället, bland annat genom djurhållning, kan leda till resistenta bakterier i miljön.

Samtidigt tror 62 procent av konsumenterna att det finns rester av antibiotika i tillagade kött- och charkprodukter när det använts i djuruppfödningen.

Vanligare bland äldre

Det är en missuppfattning, konstaterar Kött- och charkföretagen. Enligt undersökningen är det fler äldre än yngre som lever i tron att kött innehåller antibiotikarester.

”Det finns ett omfattande regelverk med både karenstider innan slakt och provtagning inom EU som säkerställer att det normalt inte ska finnas rester av antibiotika vare sig i svenskt eller importerat kött. Vår årliga rapportering av denna provtagning visar också att systemet fungerar”, säger Ingrid Nordlander vid Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.