Vår folkrörelse behöver diskussion

Våren nalkas och det är hög tid för LRFs regionstämmor. Det är lika spännande varje år att se vilka motioner som kommer till regionstämmorna och vilka som skickas vidare för hantering av riksförbundsstämman. Det skriver Palle Borgström, förbundsordförande för LRF.

Palle Borgström, förbundsordförande LRF.
Palle Borgström, förbundsordförande LRF. FOTO: LRF

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

De motioner som LRFs medlemmar varje år lägger ner tid och engagemang på att skriva, och som ofta har föregåtts av diskussioner i lokalavdelningarna, utgör stommen i vårt uppdrag. Medlemmarna bestämmer vilken riktning LRF ska ha och vilka frågor som vi bör prioritera. Jag kommer att delta på flera regionstämmor, även om det i år är via dataskärmen. Att få möta medlemmar är en källa till motivation och inspiration.

Pandemin har påverkat alla i samhället, en del har lidit stora förluster och andra har blivit svårt sjuka. För oss som folkrörelse märks det tydligt att mattan över en natt rycktes undan för våra fysiska träffar. Tack vare digitala verktyg och anpassningsförmåga har LRF ändå kunnat säkra medlemsdemokratin, vilket är avgörande för att folkrörelsen ska vara levande. Därför är det glädjande att de allra flesta regioner har ungefär lika många motioner på sina stämmor i år, som ett vanligt år. LRF har en unik förmåga att laga efter läge. Det visar sig gång på gång i kris och även i dessa pandemitider är jag stolt över hur organisationen lyckats anpassa sig.

Pandemin är också anledningen till att vi liksom förra året har valt att hålla två riksförbundsstämmor. Ett tillfälle i maj då vi går igenom det som måste hanteras före halvårsskiftet, som det finansiella resultatet. Och ett tillfälle i oktober när vi hanterar motioner och Vägen mot visionen.

Anledningen till två skilda stämmor är Folkhälsomyndighetens restriktioner, som troligtvis kommer att gälla hela våren. Men vi är övertygade om att medlemsdemokratin och diskussionen blir bättre om vi liksom förra året vid motionshanteringen, kan samlas på några gemensamma platser och genomföra en så kallad digifysisk stämma. På så vis försäkrar vi också att tekniken fungerar så att ingen av detta skäl blir berövad sin rätt att påverka organisationen.

Att inte kunna hantera motionerna på den ordinarie stämman är tråkigt, men tyvärr nödvändigt. Jag hoppas att motionsbehandlingen i oktober blir lika levande som den var på den digifysiska stämman 2020. En folkrörelse utan diskussion och engagemang är illa ute, därför är det viktigt att vi gör allt vi kan för att gynna ett bra debattklimat när det är dags för stämma.

Palle Borgström, förbundsordförande LRF

LÄS MER: Låt inte elcykeln bli nästa snöskoter

LÄS MER: Vad är en god förebild?