Vår roll är att objektivt belysa frågor

Eftersom det finns olika syn på hur IPCCs senaste rapport ska tolkas är det vår uppgift som tidning att skildra det. Det skriver Land Lantbruks tf chefredaktör i ett debattsvar.

Att skriva om idisslarnas roll i matproduktionen behöver inte vara en motsättning till att skildra klimateffekter i stort.
Att skriva om idisslarnas roll i matproduktionen behöver inte vara en motsättning till att skildra klimateffekter i stort.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Svar på Peter Einarssons debattartikel i Land Lantbruk nr 51.

Land Lantbruk har i ett flertal artiklar rapporterat om att FNs klimatpanel IPCC har omvärderat det biogena metanet från idisslare.

Peter Einarsson, lantbrukare och LRF-medlem, ifrågasätter i sin debattartikel uppgifter som publicerats i Land Lantbruk i samband med detta, exempelvis i nr 48 där en intervjuperson säger i ett citat att det är stor skillnad mellan idisslarnas biogena metan och den mer klimatskadliga effekten av fossila metanutsläpp. Peter Einarsson efterlyser en bredare diskussion om idisslarnas roll i matproduktionen, och skriver vidare att fler bönder behöver lära sig frågorna och att Land Lantbruk har en viktig roll i detta. Därför får tidningen inte, som Peter Einarsson uttrycker det, "sprida hemsnickrade alternativa fakta".

Den oberoende journalistikens roll är att objektivt belysa frågor och diskussioner från olika perspektiv. Fakta och dess källor ska redovisas tydligt och transparent så att mottagaren kan göra sin bedömning och bilda sig en egen uppfattning.

Eftersom det finns olika syn på hur IPCCs senaste rapport ska tolkas är det vår uppgift som tidning att skildra det.

Men att skriva om idisslarnas roll i matproduktionen behöver inte vara en motsättning till att skildra klimateffekter i stort, tvärtom behövs bägge diskussionerna.

Att mjölk- och nötköttsproduktion i själva verket ger ett mindre klimatavtryck än vad forskarna förut har trott har dock inte hittills satt ett särskilt stort avtryck i debatten och Land Lantbruk fortsätter därför att skriva om och att följa forskningen även i framtiden.

Susanna Lundell,

tf chefredaktör, Land Lantbruk

LÄS MER: FN:s klimatexpert vill se fler betande köttdjur

LÄS MER: Vi får inte drabbas av klimatångest