Vårdgivare väljer ofta importerad kyckling

Bara fem av Sveriges 21 landsting i Sverige upphandlar enbart svensk kyckling. I många fall serveras kyckling med höga halter av antibiotika.

FOTO: MOSTPHOTOS

Bara fem landsting köper enbart in svensk kyckling. Det är Blekinge, Kalmar, Dalarna, Västerbotten och Västergötlands landsting som bara köper svensk kyckling, visar en kartläggning från Svensk Fågel.

Många importerar

Även om alla landsting främst köper svensk kyckling, så importerar 16 av dem kyckling från Europa, men också från Thailand och Brasilien. I flera av länderna får kycklingarna antibiotika och enligt Svensk Fågel finns en risk att det kan drabbar riskgrupper bland patienterna.

En högre halt av antibiotika ökar bakteriernas resistens mot antibiotika. Därmed finns enligt Svensk Fågel en risk att patiententerna får problem med multiresistenta bakterier, framhåller organisationen.esistensen.

”Landsting och regioner bör därför omedelbart se över sina rutiner vid inköp av livsmedel och välja kyckling där en restriktiv antibiotikabehandling tillämpas.” skriver Svensk Fågel i ett uttalande.

Följer riktlinjerna

De flesta av de landsting som svarade på enkäten uppger att de följer riktlinjerna från Upphandlingsmyndighetens riktlinjer. Ändå serveras kyckling från utomeuropeiska länder på sjukhusen. Enligt Svensk Fågel är det dags att se över riktklinjerna, både vad gäller djurvälfärd och och på slakterierna, samt att reglera nivån på antibiotikabehandlingar hårdare.

Kartläggningen från Svensk Fågel finns här:

LÄS OCKSÅ: "Djurens välfärd är vår drivkraft och vardag"