Varför ska markägaren betala elbolagens trädsäkring?

"Våga stå upp mot elbolagen." Den rubriken fanns på en artikel införd i Skogsland 2 maj.

Med tanke på att det är valår är det en alldeles utmärkt artikel då den pekar på det som alla (med undantag) politiska partier säger sig värna om, nämligen landsbygden. Den är ett typexempel på just en av orsakerna som gör att landsbygden har problem att överleva både ekonomiskt och statusmässigt. I artikeln kommenterar en företrädare för ett energibolag att om man i fortsättningen blir tvungen att både lösa in och upparbeta samt uttransportera fällda träd vid trädsäkring av elledningar kommer "domen att ge högre elpriser" för konsumenten.

Alternativet är alltså att det ”högre elpriset” i stället betalas av markägaren ensam i form av eget arbete vid upparbetning och skotning eller inlejd personal som kan utföra detta mot betalning. Alla som på något vis kan räkna vet att detta är en rejäl förlust som markägaren ensam får bära oavsett om han/hon har någon egennytta av detta i form av eldistribution till egen verksamhet eller om den enbart berör andra fastigheter/grannar. Om det sen dessutom hanteras som efter de större stormar vi haft på 2000-talet med återkommande ”trädsäkring” både i och utanför ledningsgator oavsett årstid blir det problem med arbete för markägaren med upparbetning och uttransport för att undvika insektsangrepp inte minst om det klickat med information från nätägaren. Oavsett om markägaren kan tillgodoräkna sig virkesvärdet blir det betydelselöst om det berör ett mindre antal träd som inte tillåter en minsta leveransvolym av virke.

Jag har dessutom aldrig träffat på någon som motsätter sig vare sig trädsäkring eller eventuell breddning av ledningsgator, däremot är rimliga ersättningar till markägare för samhällsnyttan ständigt på tapeten. Att utöver låga intrångsersättningar dessutom få ”bjuda” på ovanstående utan kompensation under kanske 50 år är inte rimligt för en landsbygd som de flesta partier säger sig företräda.

Trots allt är ovanstående bara ett exempel på hur man ser på kostnadsfördelningar i samhället om man inte kan sätta värden på det mest elementära.

Glöm inte detta vid höstens val.

undefined