Vårgårdabönder fick hållbarhetspris

Bröderna Tobias och Kristoffer Kullingsjö på mjölkgården Elmersgården i Vårgårda erövrade i hård konkurrens LRFs och McDonald's hållbarhetsstipendium på 100 000 kronor.

Bröderna Kullingsjö har tillsammans med 32 andra lantbrukare storsatsat på biogas. Resultatet är det bondeägda Vårgårda Herrljunga Biogas AB, som har kapacitet att ersätta 2 miljoner liter diesel.

– Vi brinner väldigt mycket för biogasanläggningen. Vi har dammsugit hela Vårgårda kommun på substrat, säger Tobias Kullingsjö.

Tre finalister närvarade vid prisutdelningen på Elmia. Alla tre finalisterna driver mjölkgårdar – av skiftande storlek. Börje och Helen Johansson på Hulta Norrgård har 18 kor, är självförsörjande på el och har involverat hela byn i sitt kretsloppsarbete. Lennart E Bengtsson är VD för Wapnö gård med runt 1 200 mjölkande kor. Gården har, enligt juryns bedömning, under hans ledning omvandlats till ett ”konsument- och miljöinriktat lantbruksföretag”.

Gemensamt för alla tre finalisterna är att de har satsat på hållbara energislag, att de hushållar med gödseln och att de har öppnat sina gårdar för besökare.

Tobias och Kristoffer Kullingsjö ska nu använda prissumman till en investering.

– Om det blir i hårda eller mjuka värden vet vi inte än.

Det är första gången som LRFs och McDonald’s hållbarhetspris delas ut. Att hamburgerjätten engagerar sig i hållbarhet på svenska gårdar förklarade Patrik Holm Thisner, inköps- och kvalitetsdirektör på Mc Donald’s så här:

 – Hållbarhet är en viktig del i vår strategi. Genom vårt samarbete med LRF vill vi säkra upp ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk.