Vargstammen ett problem för enskilda - inte för samhället

Den svenska vargstammen kan orsaka problem för bland annat djurägare, men som helhet orsakar den inte någon stor ekonomisk skada. Det skriver Naturvårdsverket i en ny rapport.

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utrett vargstammens påverkan på samhället inför verkets och regeringens fortsatta arbete med vargförvaltningen.

– Vi har förståelse för att vargen påverkar människor på olika sätt och för den enskilda människan kan påverkan vara stor, både ekonomiskt och i form av psykisk stress. På samhällsnivå finns det däremot ingen omfattande ekonomisk påverkan på verksamheter och näringar från varg, säger Maria Hörnell Willebrand, chef för enheten för Viltanalys på Naturvårdsverket.

Ingen påverkan 

Vargen påverkar inte djurhållning, renskötsel och jakt som helhet så att deras utövning påtagligt försvåras ur ett ekonomiskt perspektiv, anser verket.

Trots att vargpopulationen fortsatt växa har näringarna kunnat fortsätta och utvecklas under senare år. Enligt den statistik som verket studerat har till exempel antalet fårbesättningar ökat det senaste decenniet. Det gäller även i Mellansverige där vargen är vanligt förekommande.

400 vargar 

Första delen av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag handlade om att utreda vad som krävs för att vargpopulationen i Sverige ska kunna bevaras.

Den här gången har verket utrett hur vargen påverkar bland annat näringsliv, fäboddrift, jakt och människors vardag.

Redovisningen utgår ifrån dagens befintliga vargstam på cirka 400 vargar.