Varierande timmerpriser för norska skogsägare

Stora variationer i timmerpriserna i Norge ligger bakom skillnaden i ekonomin hos norska skogsägare.

FOTO: MARI NÄLSÉN

Enligt uppgifter från SSB, Statistisk sentralbyrå, hade 15 200 norska skogsägare med näringsverksamhet i snitt ett överskott på 63 000 norska kronor i sin verksamhet 2016. Men nästan lika många, 14 000, hade negativt resultat.

140 kronors skillnad per kubik

De skogsägare som kunde se tillbaka på ett bra 2016 hade sina intäkter främst från försäljning av timmer och massaved, ett genomsnitt på 118 000 norska kronor. Andra intäkter bland annat från jakt och hyresintäkter från "skogshytter" var på 45 000 kronor.

De stora prisskillnaderna på timmer var uppe till diskussion på Allskogs årsmöte nyligen. Där konstaterades att skillnaden i pris per kubikmeter var så stor som 140 kronor beroende på var i landet skogsägaren har sin skog. Det är en ökad konkurrens om timret som gör att skogsägare i vissa områden, framför allt med nära till industrin, får mer betalt.

LÄS MER: Investeringsguru tror starkt på timmer