Varje jobb i skogen skapar två andra jobb

Skogens betydelse för landsbygden går inte att underskatta. För varje jobb i skogen skapas två ytterligare jobb. Det behövs alltså någon som äger och brukar skogen, skriver Magnus Oscarsson(KD).

Skogens betydelse för landsbygdens jobb går inte att underskatta, anser Kristdemokraterna.
Skogens betydelse för landsbygdens jobb går inte att underskatta, anser Kristdemokraterna. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Skogen som står runt omkring oss – någon äger den. Alltså är julgranen något man bara inte går ut och hugger.

Enskilda skogsägare kan inte göra snabba klipp, sådan är inte branschen. I stället är skogsägande ett långt förvaltarskap och är en oerhört viktig uppgift för hela vårt samhälle, för hela vår värld.

Genom skogen och det aktiva brukandet av skogen tar vi upp koldioxid motsvarande dubbelt så mycket som Sveriges rapporterade utsläpp. Genom skogen producerar vi material som ersätter plast. Genom skogen bygger vi hus i trä som andas och binder ytterligare koldioxid. Genom skogen producerar vi bränslen som hjälper oss i omställningen från fossila bränslen.

Skogens betydelse för landsbygdens jobb går inte att underskatta. För varje jobb i skogen skapas två ytterligare jobb hos underleverantörer. Det behövs alltså någon som äger och brukar skogen.

Därför är det så sorgligt att detta blir svårare och svårare. Vår regering tillsatte en utredning som skulle stärkt äganderätten – men det blev istället tvärtom. Istället ska skog ”skyddas” från brukande. Med den utgångspunkten blir det äganderätten som får stå tillbaka och skogen får stå i träda med sämre koldioxidupptag som följd. Det blev också tydligt förra året efter Skogsstyrelsens stora inventering av redan skyddad skog, att staten är en dålig förvaltare. Mer än hälften av den skyddade skogen var i behov av skötselåtgärder.

Om regeringen går fram med det förslag som kommer av den nu aktuella skogsutredningen ska 16 procent av vår skogsmark till ett värde av 225 miljarder tas bort från bruk. Motsvarande vart sjätte jobb och var sjätte industri inom skogsnäringen som får lägga ned.

Det här accepterar inte Kristdemokraterna. Låt skogen fortsätta ägas och brukas, gärna av fler mindre aktörer. Kristdemokraterna vill att Sveaskog får i uppdrag att sälja av 30 000 hektar produktiv skogsmark per år till privata markägare. Det blir vi alla vinnare av.

En liten bit land, ett företag, en egen bostad och så vidare ger människan den trygghet och värdighet hon behöver för att kunna stå självständig gentemot både staten och kapitalet. Att enskilda människor äger egendom tjänar därigenom det gemensammas bästa.

Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot, landsbygdspolitisk talesperson

LÄS MER: Privata ägare bäst på att sköta skogen

LÄS MER: När skogen inte räcker till behövs vägval