Varmare klimat ger möjlighet till ökad tillväxt

Ett varmare klimat får inte leda till att tillväxten blir sämre, utan tvärtom ger det möjlighet att öka tillväxten, skriver Knut Persson.

Med de långa omloppstiderna kommerdet att ta tid att anpassa skogen till ett annat klimat.
Med de långa omloppstiderna kommerdet att ta tid att anpassa skogen till ett annat klimat.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Till slut blev även sommaren 2022 varm och torr i stora delar av Sverige. Vi har ändå klarat oss bra i jämförelse med södra Europa som lidit svårt av värme och torka. Sett över hela världen var årets julimånad den tredje varmaste någonsin.

En effekt av det torra och varma slutet på sommaren är att alla förhoppningar om att granbarkborrens härjningar ska minska nu sannolikt grusas. En annan är att frågan om hur skogsägare ska försöka anpassa skogen till ett varmare klimat blir allt mer aktuell. Bestånd som etableras nu kommer att växa i ett ganska annorlunda klimat. Men hur annorlunda är inte lätt att veta.

En generell sanning när framtiden är oviss är att sprida riskerna. Öka variationen och använda fler trädslag kan vara ett sätt. Men det är ändå ganska otydligt och hur man ska göra i praktiken är inte självklart.

Det skulle inte heller vara klokt att försöka utarbeta en allmän rekommendation som det är tänkt att många ska följa. Det skulle ge ett för likriktat skogsbruk med för lite anpassning till lokala förhållanden. Utan varje skogsägare behöver hitta sin väg att anpassa skogen till ett varmare klimat.

Land Skogsbruk hade för två veckor sedan ett reportage om ett intressant initiativ. Åke Carlson, förtroendevald i Södra, har tillsammans med andra intresserade dragit i gång projektet Klimatanpassat skogsbruk. Projektet har två delar, en del där man förmedlar den kunskap som finns om klimatet och skogen, och en där man uppmuntrar skogsägare att göra klimatanpassningar.

Med de långa omloppstiderna kommer det att ta tid att anpassa skogen till ett annat klimat. Det är sannolikt inte heller klokt att göra några snabba förändringar, utan det handlar om att lära sig mer och prova sig fram.

Den bästa metoden att börja anpassa skogsbruket är öka skogsägarnas kunskaper och skapa tillfällen där man får diskutera och jämföra olika åtgärder. I det arbetet har skogsägarföreningarna en viktig roll.

I slutet av artikeln i Land Skogsbruk uttrycker Åke Carlson förhoppningen att projektet ska bli grunden för en studiekampanj. Studiecirklar kan verka som gårdagens metodik, men att lära sig saker och diskutera hur kunskapen ska användas praktiskt är precis vad som behövs.

Skogen kommer att bli minst lika viktig i framtiden som den är i dag. Ett varmare klimat får inte leda till att tillväxten blir sämre, utan tvärtom ger det möjlighet att öka tillväxten. Men det kommer sannolikt inte att ske om skogsbruket bedrivs på exakt samma sätt som tidigare. Utan gamla sanningar behöver ifrågasättas och nya idéer prövas.