Varning för mycket höga vattenflöden

SMHI har utfärdat den starkaste varningen, klass 3, för mycket höga flöden i bland annat Norralaån i Gävleborgs län. I Mellansverige ger vårfloden lokalt stora problem.

Översvämning i Svartån 2010.
Översvämning i Svartån 2010. FOTO: TOMAS MAGNUSSON

Vårfloden är i gång på allvar och på vissa ställen i landet är läget riktigt besvärligt. SMHI har utfärdat varningar för vattenflöden efter snösmältningen i Mellansverige. Fram till lunchtid i måndags har det främst varit små vattendrag som har haft flöden uppe på varningsnivå men nu ökar även flödena i medelstora vattendrag.

Höjde till klass 3

SMHI höjde även varningsnivån till en klass 3-varning för Norralaån och klass-2 varningar för Gavleån och Testeboån i Gävleborgs län, där det i övrigt varnades för allmänt höga eller mycket höga flöden.

I centrala Sandviken är det översvämning.

– Jag har aldrig sett så här mycket vatten, säger Hans Nornholm, räddningsledare på Gästrike räddningstjänst till SR Gästrikland.

Lågt liggande terräng

En klass 2-varning är utfärdad för små och medelstora vattendrag i södra Dalarna (utom fjällen).

Klass-1 varning ligger fortsatt för stora delar av norra Svealand och delar av södra Norrland. Flödena i små vattendrag i framför allt den södra delen av detta varningsområde är vikande. För norra delen är det små vattendrag i framför allt lågt liggande terräng och kustområdet som har stigande flöden. Lokala variationer är dock stora. Varningarna omfattas inte av stora och kraftigt reglerade vattendrag.

Fortfarande snö

Även i Värmland, Örebro och Västmanland har en klass 1-varning för höga flöden utfärdats, men de kan eventuellt komma att uppgraderas till klass 2.

Hydrologerna på SMHI följer utvecklingen och vid behov utfärdas nya varningar. Dygnstemperaturen är hög och väntas fortsätta så de kommande dygnen och snön fortsätter att smälta. De ökade flödena rör främst i de kustområden och låglänta områden där det fortfarande ligger snö. Flödena väntas hålla i sig under veckan och hur vårfloden utvecklar sig beror på vädret.

Evakuerade hästgård

I Västernorrland fick en hästägare hjälp av räddningstjänsten i söndags att evakuera gården i Lyngstern väster om Matfors. Vattnet i den närliggande sjön hade stigit och svämmat över båda vägarna från fastigheten, skriver SVT Västernorrland.

När vattnet nått stallet och brunnen var det dags att ge sig av.

– Vattnet har stigit i flera dagar och nu vågar jag inte längre vara kvar, sa Ann-Katrin Fors till SVT.

"Får prioritera"

Enligt Henrik Cedergren, inre befäl vid Räddningstjänsten Medelpad, har natten mot måndagen varit ganska lugn.

– Det har väl kommit in tre fyra samtal under natten, folk sover kanske och har inte märkt att vattnet stigit, men nu på morgonen är det många som ringer och är oroliga och vill veta hur de ska göra. Vi har inte möjlighet att åka ut och hjälpa alla utan får prioritera, säger han till SVT Västernorrland.

Spolas bort

Flertalet vägar i Västernorrland, men även i Värmland och andra översvämningsdrabbade län, har svämmtas över och stängts av. En översvämmad väg riskerar enligt Trafikverket att spolas bort på nolltid.

– Den sämsta väderleken är regn och flera plusgrader dygnet runt. Då dunstar betydligt mindre bort och marken måste ta hand om allt vatten, vilket ökar risken för översvämningar väsentligt, säger Peter Miinalainen på Trafikverket.

Sandsäckar på lager

Trafikverket försöker att förebygga genom att tina isproppar i vägtrummor och i brunnar och rensa diken. Men skulle det ändå bli översvämning finns viss beredskap.

– Trafikverket har 300 000 sandsäckar på lager för att kunna bygga barriärer mot vatten. Dessutom finns markförstärkning, så kallade fordonsmattor, som kan rullas ut där marken är vattensjuk och fordon riskerar att köra fast, säger Mattias Johansson, ansvarig för Trafikverkets förstärkningsmateriel.

Olika nivåer i grundvattnet

När det gäller grundvattnet är nivån i de små magasinen över det normala i Skåne, Gotland samt stora delar av Norrland. I övriga landet är grundvattennivårerna nära normala.

I stora magasin ser det lite annorlunda ut. I södra delen av Gävleborgs län samt Västmanland är nivåerna mycket under det normala. För Sörmland, Östergötland, Dalarna utom fjällen, Jämtland och Västernorrlands län är nivåerna under de normala i de stora magasinen.

I övriga landet är nivåerna nära normala eller över normala.