Varning för omfattande skogsdöd i norr

Omkring en fjärdedel av all undersökt ungskog i Norrbotten och Västerbotten, skog mellan 10 och 30 år, är allvarligt skadad, enligt den statliga skogsägaren Sveaskog.

Älgar och svampangrepp hotar stora delar av skogen i norr. Arkivbild.
Älgar och svampangrepp hotar stora delar av skogen i norr. Arkivbild. FOTO: HELENA LANDSTEDT/TT

"Träden håller på att dö", skriver Sveaskog.

Bolaget har inventerat 200 slumpvisa ytor på totalt 370 000 hektar och kan bland annat konstatera allvarliga betesskador av älg samt svampangrepp, främst från den så kallade törskatesvampen.

”Bekymmer för alla”

"Viktigt att förstå är att skadorna inte enbart är avgränsade till Sveaskogs innehav utan är ett bekymmer för alla skogsägare i norr. Detta kommer att påverka skogens roll i klimatomställningen om vi inte kommer tillrätta med främst älgbetet och svampskadorna", skriver Gisela Björse, skogsskötselchef på Sveaskog,​ i en kommentar.

Analys av satellitbilder

Sveaskogs inventering görs sedan Skogsstyrelsen i fjol gjorde en analys med hjälp av satellitbilder och då konstaterade att cirka 25 procent av ungskogsbeståndet i norra Sverige riskerade att ha skador.

LÄS MER: Svampangrepp kan bli vanligare på plantskolor