Värre granbarkborreangrepp än befarat

Granbarkborreangreppen kan vara betydligt värre än vad man befarade för bara en månad sedan. Därför gör Södra en ny inventering på medlemmarnas fastigheter.

För att skapa en bra bild över den geografiska spridningen och omfattningen av angreppen hos Södramedlemmarna inventerades de övervakningsfastigheter som finns ute på verksamhetsområdena i slutet på augusti.
För att skapa en bra bild över den geografiska spridningen och omfattningen av angreppen hos Södramedlemmarna inventerades de övervakningsfastigheter som finns ute på verksamhetsområdena i slutet på augusti. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

– Vi bedömer att läget är lika allvarligt som det var hösten 2006, efter stormen Gudrun och innan stormen Per, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra.

Övervakningsfastigheter inventerades

För att skapa en bra bild över den geografiska spridningen och omfattningen av angreppen hos Södramedlemmarna inventerades de övervakningsfastigheter som finns ute på verksamhetsområdena i slutet på augusti.

– Bedömningen efter inventeringen var att 750 000 kubikmeter skadats vid vårsvärmningen och framför allt vid sommarsvärmningen i början på juli, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra.

LÄS MER: Jägare uppmanas jaga granbarkborrar

Men ganska snart efter den inventeringen kom det uppgifter om att skadorna verkade vara mer omfattande och att skadorna ökade runt tidigare inventerade angrepp.

Mer skador än befarat

– Vi får signaler från vår personal att de hittar mer och mer skador, även om skadorna är ganska svåra att identifiera när träden fortfarande uppfattas som friska och är gröna, säger Henrik Holmberg.

Träd som angreps av granbarkborrar vid huvudsvärmningen på våren är nu helt torra och döda.
Träd som angreps av granbarkborrar vid huvudsvärmningen på våren är nu helt torra och döda. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Mot bakgrund av de uppgifterna har Södra beslutat att i slutet på oktober göra en ny inventering av övervakningsfastigheterna.

Skapar bild inför nästa år

– Vi vill skapa oss en bild inför nästa säsong och efter oktober månad utvecklas inte skadorna mer. Går det vår väg med vädret som det gjorde 2007, det vill säga en kall och blöt vår och sommar då kan vi klara oss undan de riktigt stora skadorna. Men blir det en torr och varm sommar kan det bli en katastrof för skogsägarna, säger Henrik Holmberg.

LÄS MER: Svåra angrepp av granbarkborrar efter sommaren

Södra förbereder sig på värsta tänkbara situation genom att vara proaktiva.

Fångstvirke fungerar

– 2007 och 2008 hade vi lokalt bra effekt av att använda oss av insekticidbehandlat fångstvirke. Den frågan måste vi börja arbeta med redan nu gentemot olika myndigheter. Det finns inte så många preparat kvar att använda och vi måste i så fall ha godkännande för det från såväl myndigheter som kommuner, säger Henrik Holmberg.

LÄS MER: Värmen har gynnat granbarkborren

Användningen av insekticidbehandlat virke 2007 och 2008 följdes upp och den uppföljningen visade inte på några miljöeffekter. Däremot kunde man rädda utsatta hyggeskanter från insektsangrepp.

– Vi har en hel del att reda ut nu så att vi kan komma i gång med fällor om det blir en varm, torr vår. Just nu är det stor oro och osäkerhet, säger Henrik Holmberg.