Vattenmyndigheten ger inte hela sanningen

Vattenmyndigheten skriver inte hela sanningen på sin webbsida. Därmed blir beskrivningen väldigt skev, tycker ordföranden för Västsvensk vattenkraftförening.

Vattenmyndigheterna skriver inte hela sanningen och därmed blir beskrivningen väldigt skev, anser debattören. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Får en myndighet fara med osanning? Frågan kan kanske synas märklig, men för den som är insatt i hur det fungerar inom vattenförvaltningen är den inte det.  

Vattenmyndigheterna har den 20 april publicerat en nyhet beträffande vitala saker om vattenkraft och politik på sin webbplats. Vattenmyndigheternas nyhetsartikel innehåller flera saker som inte speglar verkligheten när det gäller konsekvenserna. Oriktigheterna går till så att det kanske inte är osanning just det som skrivs. Men vattenmyndigheterna skriver inte hela sanningen och därmed blir beskrivningen väldigt skev. Skulle hela sanningen skrivas så skulle sakerna komma i en helt annan dager.

Vattenmyndigheten skriver att den tillämpar kraftigt modifierade vatten (KMV) och undantag fullt ut inom de ramar som nationella föreskrifter, vägledningar och underlag tillåter. Detta påstående är vitalt eftersom det uttryckligen ska tillämpas fullt ut enligt flertalet riksdags- och regeringsbeslut.

Vad vattenmyndigheterna inte skriver är att de har inget underlag för att tillämpa på det sätt som är den politiska viljan. Därför blir det inte fullt ut, utan i stället ingenting. Det är stor skillnad på fullt ut och ingenting. Om Vattenmyndigheten skulle lämna en rättvisande information skulle den lämpligtvis upplyst om att resultatet blir noll och inget.

Kraven i Vattendirektivet gör att Sverige måste ompröva och miljöanpassa vattenkraften för att vi ska uppnå direktivets mål, upplyses om i Vattenmyndighetens nyhetsartikel. Vad Vattenmyndigheten inte skriver är att målen uppnås inte i och med omprövning och miljöanpassning av vattenkraften. Till exempel jordbruk och markavvattnings- och dikningsföretag hindrar att målet uppnås. Om Vattenmyndigheten lämnat en rättvisande information skulle den lämpligtvis upplyst om detta så att läsare och politiker börjar förstå. Jordbruk och markavvattning är nästa fråga som ska ställas i skottgluggen.

Det är en god dialog och samverkan mellan inblandade aktörer samt tilltro till systemet och de processer och myndigheter som ska driva arbetet framåt, säger vattenvårdsdirektör Johanna Söderasp. Vilken planet lever vattenvårdsdirektören på? Verksamhetsutövarnas tilltro till systemet, processer och myndigheter är obefintligt. Vattenvårdsdirektören umgås uppenbart för mycket med likasinnade som tror på systemet och skulle behöva komma ut i verkligheten och möta verksamhetsutövare som inte har minsta tilltro till myndigheter.

Svaret på frågan om en myndighet får fara med osanning är nej. Men Vattenmyndigheten gör det ändå och kan göra det genom att den gömmer sig bakom en komplicerad byråkrati som är så omfattande att knappt någon förstår. Därmed kan eller orkar ingen ifrågasätta. Hundratals sidor med frågor och kritik har skrivits till Vattenmyndigheterna. Resultatet är noll. Att ställa frågor till Vattenmyndigheten är som att slå vatten på en gås.

Johan Hillström
ordförande Västsvensk vattenkraftförening