Växtskyddsrådet: Viktigt med icke-kemiska bekämpningsmetoder

En framtida brist på bekämpningsmedel i Sverige gör det viktigt att använda icke kemiska metoder. Det är en av slutsatserna i en färsk rapport som Växtskyddsrådet har gjort på uppdrag av Jordbruksverket.

En ny rapport slår fast att det är viktigt för Sverige att hitta icke kemiska metoder eftersom det kan bli brist på bekämpningsmedel i framtiden.
En ny rapport slår fast att det är viktigt för Sverige att hitta icke kemiska metoder eftersom det kan bli brist på bekämpningsmedel i framtiden. FOTO: PER EMGARDSSON

Brist på bekämpningsmedel i framtiden kan innebära både konkurrensnackdelar och miljörisker för Sverige, slår rapporten fast.

Utvecklingen och sysselsättningen i svensk livsmedelsproduktion och förädling kan hämmas till förmån för ökad import. Därför behövs bättre prognoser över vilka verksamma ämnen som kan komma att fasas ut ur EU.

Godkände glyfosat

Utredningen initierades efter EU-ländernas långa strid inför förlängningen av godkännandet av växtskyddsmedlet glyfosat häromåret. Beslutet landade i en femårig förlängning, vilket är en mycket kortare period än vanligt.

Flera EU-länder, liksom EU-parlamentet, driver linjen att storsäljaren glyfosat därefter ska fasas ut. Något som skulle bli problematiskt för många lantbrukare eftersom inget fullgott kemiskt alternativ idag finns på marknaden.

Bryta vall

Ett av problemen som skulle uppstå i Sverige är att i tid bryta vall på höstarna.

För att inte hamna i situationer där ett effektivt växtskydd saknas är det nödvändigt med prognoser över vilka ämnen som kan försvinna, understryker rapporten, och här krävs en tydlig svensk strategi.

Även ur hållbarhetsperspektiv är ett prognosarbete positivt eftersom det ger möjlighet att utveckla nya växtskyddsprodukter och metoder med mindre miljöpåverkan

LÄS MER: Snart avslöjar rapport hur ett förbud slår i Sverige