VD: "Priserna har fortsatt att sjunka under andra kvartalet”

Sågverksbolaget Bergs Timber gjorde 38 miljoner i vinst under andra kvartalet i år.

FOTO: BERGS TIMBER

Vinstsiffran gäller före skatt men efter finansiella kostnader.

Nettoomsättningen ökade till 913 miljoner, att jämföra med 711 miljoner samma kvartal förra året. Ökningen beror till stor del på att bolaget köpte Norviks verksamheter i Baltikum och Storbritannien i maj 2018, enligt rapporten.

"Konsumtionen av sågade trävaror är fortsatt på en hög nivå", skriver VD Peter Nilsson.

Priserna sjunker

Men osäkerheten på marknaden är stor.

"Priserna har fortsatt att sjunka under andra kvartalet, främst till följd av ökad produktion från de granbarkborreskadade skogarna i Centraleuropa. Det gör att ingen vet hur stora volymer av insektsskadat timmer som kan förväntas", skriver företaget.

Bolaget ska stärka sin svenska försäljningsorganisation och förändra sin distribution i Storbritannien. Det ska ge effekt under 2020, enligt VD.

Efterfrågan på pellets

En ökad efterfrågan på förnyelsebar energi gör att marknaden för pellets ökar snabbt. Därför köpte Bergs Timber den 27 juni Fågelfors Hyvleri, vilket ger en kapacitet på 100 000 ton bränslepellets.

"Det breddar företaget", skriver Peter Nilsson.

LÄS MER: Bergs lägger ner i Broakulla