Vem tjänar på en ekonomisk härdsmälta?

Hur kan samhällsekonomin vinna på att räntehöjningar gör att företag kommer på obestånd, frågar sig Per Nyström.

Ska skattebetalarna åter riskera att tvingas rädda bankerna? FOTO: MOSTPHOTOS

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det är konstiga tider vi lever och verkar i. Vem vinner på den otroligt stora ekonomiska överföringen av resurser från enskilda till några få andra aktörer, till exempel banksektorn eller energileverantörer som troligen är de största vinnarna på detta verklighetens ”Monopolspel”. Nu har ju politiken tagit ett ansvar så att övervinster retroaktivt återförs till elkonsumenterna men vem kommer att ta ansvar för att inte låntagarna och företagen kommer att komma på obestånd på grund av ökade räntekostnader? Och vem tar ansvar för den stora förmögenhetsförflyttningen från enskilda och företag till bankaktörerna?

Vem vinner på att enskildas fastighetsvärden eroderas och därmed gör att bankernas kundförluster riskerar att återigen öka? Ska skattebetalarna åter riskera att tvingas rädda bankerna? Hur kan räntehöjningar vara den enda rätta vägen för att få bukt med inflationen? Om effekten av dessa höjningar gör att folk riskerar att hamna på obestånd? Att folk inte har råd att köpa mat och andra varor?

Räntehöjningarna riskerar ju dessutom många företags överlevnad. Vilka är vinnarna på att framtidstron hos många minskar på grund av att vanligt folks ekonomiska tillgångars värde eroderas på grund av räntehöjningar?

Hur kan samhällsekonomin vinna på att räntehöjningar gör att företag kommer på obestånd? Är det helt fel att ha som målsättning från samhällets aktörer att motverka räntehöjningar för att bibehålla företags och enskildas möjlighet att orka med både amorteringar och ränteinbetalningar?

Jag hoppas att jag kan få svar från samtliga politiska partier och bankaktörer.

Per Nyström
Nergården, Västerbykil