Venstres krav dödsstöten för norsk pälsdjursnäring

Till 2025 ska all pälsdjursuppfödning ha avvecklats i Norge. Näringen offrades i förhandlingarna mellan de fyra regeringspartierna.

Uppfödning av pälsdjur kommer att vara förbjudet i Norge från och med februari 2025 och inga nya verksamheter får startas.
Uppfödning av pälsdjur kommer att vara förbjudet i Norge från och med februari 2025 och inga nya verksamheter får startas. FOTO: STAFFAN GUSTAVSSON

I januari fick Norge en fyrpartiregering när Kristligt folkeparti gick in i regeringsunderlaget. I förhandlingarna partierna emellan drev liberala Venstre ett förbud mot pälsdjursuppfödning som sitt huvudkrav och lyckades.

På torsdagen klubbade Stortinget beslutet att näringen senast i februari 2025 ska vara avvecklad. Det drabbar direkt ungefär 200 gårdar med pälsdjur med en omsättning på cirka 300 miljoner norska kronor samt berör runt 500 arbetstillfällen.

Dokumentärfilm väckte känslor

Kravet på förbud har drivits av djurskydds- och miljörörelsen med stöd av rödgröna partier. Dyrebeskyttelsen Norges dokumentärfilm från 2014 har spelat en inte obetydlig roll i debatten.

– Beslutet är inte baserat på djurvälfärd, forskning eller ekonomi utan på känslor i ett politiskt spel bakom stängda dörrar där 200 norska familjer är förlorarna, säger Bertran Trane Skadsem, VD för Norges Pelsdyrsalslag, till Bondebladet.

Kristlig folkepartis ordförande Olaug Bollestad.
Kristlig folkepartis ordförande Olaug Bollestad. FOTO: GUNHILD SØRÅS

"Historiskt svek mot lantbruket"

Den politiker som framför allt har hamnat i skottgluggen är Kristlig folkepartis ordförande Olaug Bollestad som tidigare lovade att stå upp för näringen.

– Kristlig folkeparti har begått ett historiskt svek mot lantbruket, menar Bertran Trane Skadsem.

Oroliga för fler förbud

Flera företrädare för det norska lantbruket är oroliga för att förbudet mot pälsdjursuppfödning bara är början på ytterligare inskränkningar i näringsfriheten.

– Därför är detta en viktig sak för alla som driver näringsverksamhet. Det är läge att ställa frågan vem som står i tur härnäst, säger Lars Petter Bartnes, ordförande i Norges bondelag, till Bondebladet.

Äggproducent tog debatten

Under bondelagets årsstämma var ämnet uppe till debatt. En som tog till orda var äggproducenten Halvor Braa från Trondheim.

– Vi har nog bara sett starten på det angrepp som kommer att omfatta all husdjursproduktion, både tvåbenta och fyrbenta. Det ska inte vara så att känslor går före fakta, menar Halvor Braa.

Det råder delade meningar i Norge om huruvida kompensationen som pälsdjursuppfödarna ska få är tillräcklig.

Bara en spelbricka

Från finländskt håll beklagar pälsdjursuppfödarna att deras norska kolleger har fått bli bondeoffer i en politisk kohandel.

– Under den förra regeringen gjordes en rapport som visade att pälsdjursnäringen står på en hållbar grund så det såg ut som om de hade en bra process på gång. Men nu visar det sig att pälsdjursnäringen bara var en spelbricka i ett fult politiskt spel, säger Steven Frostdahl, informationschef för Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening, till Hufvudstadsbladet.

Finländska näringen tryggare

Han får frågan om han tror att det finns risk för ett liknande förbud i Finland.

– Nej, det tror jag inte eftersom pälsdjursnäringen i Finland är en större näring med mera resurser vilket gör den svårare att politiskt angripa, säger Steven Frostdahl till tidningen.

Land Lantbruk har utan framgång sökt VD och ordförande för de svenska pälsdjursuppfödarnas organisation SPR.